()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av masaisko gir ikke mindre korsryggssmerter enn vanlige joggesko, viser engelsk studie.

  Sko med avrundet såle, såkalte masaisko, er blitt et popluært hjelpemiddel for å lindre ryggsmerter. Men virker de? I en randomisert studie er effekten av masaisko sammenliknet med effekten av vanlige joggesko hos pasienter med kroniske korsryggssmerter (1).

  Studien omfattet 115 personer som skulle bruke masaisko eller vanlige joggesko mens de sto eller gikk, i minst to timer hver dag i ett år. Selvrapportert funksjonsnivå og smerter ble registrert flere ganger i løpet av perioden.

  Etter 12 måneder rapporterte deltakerne i begge grupper bedret funksjonsnivå og mindre smerter. Det var ingen signifikante forskjeller mellom dem som brukte masaisko og dem som brukte vanlige joggesko når alle deltakerne var med i analysene. Blant deltakerne som opplevde ryggsmerter ved gange eller når de sto, rapporterte brukerne av masaisko i gjennomsnitt 2 poengs bedring i funksjonsnivå (95 % KI 0,4 – 3,6; p < 0,05), mens de som brukte vanlige joggesko rapporterte 4,4 poengs bedring (95 % KI 2,8 – 6,6; p < 0,05).

  – Masaisko kom på markedet for ca. ti år siden og skulle bidra til naturlige bevegelser og hjelpe på plager fra fot, kne, hofte og rygg, sier seksjonsoverlege Jens Ivar Brox ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Jeg fikk selv et par av importøren, men erfarte at de egnet seg best som isolasjon mot isen når jeg fulgte min sønn på bandytrening.

  – Resultatene av denne studien er ikke overraskende. Markedsføring skaper forventninger når det gjelder skotøy og annen behandling. Gevinsten er ofte størst før virkningen er undersøkt i godt designede studier, sier Brox.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media