For erfarne og uerfarne fødselshjelpere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berghella, Vincenzo

  Obstetric evidence based guidelines

  2. utg. 306 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2012. Pris GBP 115

  ISBN 978-1-8418-4824-2

  Målgruppen er spesialister i fødselshjelp og – ifølge hovedredaktøren – alle som arbeider med svangerskap og fødsel. Formålet er å bedre helsen til mor og barn ved å gjøre det lettere å gjøre det rette, dvs. å implementere kunnskapsbaserte beslutninger vedrørende behandling.

  Det er i alt 31 kapitler med en standardisert oppbygging hvor hvert kapittel innledes med en kort oppsummering av hovedanbefalinger for det aktuelle temaet. I de fleste kapitlene er teksten supplert med relevante figurer og tabeller.

  Kapitlet om fosterovervåking under fødsel inneholder en balansert gjennomgang av tilgjengelig kunnskap om nytten av kardiotokografi (CTG) under fødsel. Det nevnes ikke noe om CTG med ST-analyse, som brukes på mange norske fødeavdelinger, men det er likevel et leseverdig kapittel.

  Mange norske fødselsleger vil ha problemer med anbefalingen om hvordan andre stadium skal ledes med hensyn til støtte av perineum og anvendelsen av episiotomi. Begge deler frarådes!

  Fremhevede konklusjoner eller anbefalinger gjør det lettere å lese teksten, men i de tilfellene hvor kunnskapen er begrenset, og hvor anbefalingen derfor i noen grad blir personlige meninger, kunne det vært brukt normal skrift og ikke fete bokstaver, for eksempel i anbefalingen angående støtte av perineum.

  Forfatterne bruker mange forkortelser som er typiske for engelsk/amerikansk obstetrikk. Selv om man finner alle forkortelser i listen over forkortelser eller i indeksen, gjør det lesingen vanskeligere i situasjoner hvor leseren har bruk for en hurtig oppdatering innenfor ett enkelt område. Til tross for dette finner jeg at denne boken vil være nyttig i det daglige kliniske arbeidet, både for den erfarne og den mer uerfarne fødselshjelperen. Jeg anbefaler den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media