Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Miriam Ragle Aure, ph.d. From DNA to RNA to protein: Integrated analyses of high-throughput molecular data from primary breast carcinomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Yosef Yarden, Department of Biological Regulation, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel, Debora Marks, Harvard Medical School, Boston, USA, og Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Vessela N. Kristensen, Kristine Kleivi Sahlberg og Ole Christian Lingjærde.

Kristin Romvig Øvergaard, ph.d. Symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder and emotional disorders in preschool children. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Per Hove Thomsen, Institutt for klinisk medisin, Aarhus Universitet, Danmark, Helene Gjone, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Christine Friestad, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Zeiner og Svenn Torgersen.

Ylva Helland, ph.d. Sexuality in rheumatic diseases. Disease impact, self-management and clinical practice. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Stefan Bergman, Lunds universitet, Sverige, Ingrid Østlie, Høgskolen i Gjøvik, og Ellen Karine Grov, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Hanne S. Dagfinrud, Tore Kristian Kvien og Ingvild Kjeken.

Pier Adelchi Ruffini, ph.d. Translational development of targeted DNA vaccines for idiotypes of B cell malignancies. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Hendrik Veelken, LUMC, Afdeling Hematologie, Leiden, Nederland, Arne Kolstad, Onkologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Karl-Johan Malmberg, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Bjarne Bogen.

Lily Caroline Kumbani, ph.d. Towards quality care: improving perinatal outcomes in Malawi. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 3.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Sten H. Vermund, Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA, Ulla Riitta Kristiina Ashorn, University of Tampere, School of Medicine, Tampere, Finland, og Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Gunnar Aksel Bjune, Jon Øyvind og Address M. Malata.

Katrine Verena Wirgenes, ph.d. Genetic factors in schizophrenia associated with endophenotypes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Marleen de Moor, Department of Biological Psychology, Faculty of Psychology and Education, VU University Amsterdam, Nederland, Stefan Johansson, Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Einar R. Heiervang, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ole A. Andreassen og Srdjan Djurovic.

Bodil Bjerkehagen, ph.d. Sarcoma as second primary malignancy – a clinico-epidemiological study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Otte Brosjö, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm, Sverige, Leiv Sindre Rusten, Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, og Marit Bragelien Veierød, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Sophie D. Fosså og Jahn M. Nesland.

Einar Lindalen, ph.d. Reverse hybrid total hip replacement: wear, fixation and bone remodeling. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Johan Kärrholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige, Maiken Stilling, Aarhus Universitetshospital, Danmark, og Olav Reikerås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Stephan M. Röhrl og Lars Nordsletten.

Kristina Berg Lorvik, ph.d. Inflammation mediated by tumorspecific Th1 orTh2 cells protects against B-cell cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Paul A. Antony, Department of Microbiology and Immunology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA, Per Thor Straten, Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin, Herlev Hospital, Danmark, og Erik Dissen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Alexandre Corthay og Bjarne Bogen.

Ying Wang, ph.d. Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission rates and patients’ experience of a hospital at home programme – A combined quantitative and qualitative approach. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Ernst Omenaas, Forskings- og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Sidsel Tveiten, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, og Ole Henning Skjønsberg, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Torbjørn Saksenvik Haugen og Knut Stavem, Anne Werner.

Hanne Mari Hamre, ph.d. Fatigue and gonadal function in adult long-term survivors after lymphoma and acute lymphoblastic leukemia in childhood. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Johan Arvidson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige, Randi Nygaard, Barneavdelingen, St. Olavs hospital, og Geir E. Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Sophie D. Fosså, Ellen Ruud, Cecilie Kiserud og Jon Håvard Loge.

Mari Klokkerud, ph.d. Rehabilitation for patients with rheumatic diseases. – Describing the content and measuring outcomes. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Ingrid Thyberg, Klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Sverige, Audny Anke, Klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Johan Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Margreth Grotle, Ingvild Kjeken og Kåre Birger Hagen.

Mrinal Joel, ph.d. Characterization of stem cell-enriched glioblastoma cells in vitro and in xenotypic tissue environments. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 10.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Deni S. Galileo, University of Delaware, Newark, USA, Juha E. Jääskeläinen, Kuopio University Hospital, Finland, og Dagny Lise Sandnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Joel C. Glover og Iver A. Langmoen.

Jorunn Skattum, ph.d. Contemporary management of splenic injury. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Louis Riddez, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Jens Hillingsø, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark, og Kristin Bjørnland, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Aksel Næss, Christine Gaarder og Hans Erik Heier.

Lene Chr. Holum, ph.d. Fra idé til virkelighet! Implementering og bruk av individuelle planer i psykisk helsevern – en kvalitativ studie. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 10.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Bengt Åhgren, Nordic School of Public Health, Sverige, Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda, og Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ruth Toverud og Odd Arne Tjersland.

Lhamo Yangchen Sherpa, ph.d. Metabolic syndrome components in Himalayan populations of Tibet and Nepal. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Sidsel Graff-Iversen, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, Piyamitr Sritara, Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand, og Ivar Sønbø Kristiansen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen Bjertness, Hein Stigum og Virasakdi Chongsuvivatwong.

Tale Mæhre Torjussen, ph.d. Genes and environment in childhood asthma, exemplified by the ADRB2, CHRNA3/5 and CD14 genes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Jan Holt, Nordlandssykehuset, Bodø og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Johny Kongerud, Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Karin C. Lødrup Carlsen, Kai-Håkon Carlsen, Monica C. Munthe-Kaas og Dag E. Undlien.

Anne Stine Kvehaugen, ph.d. Preeclampsia and cardiovascular disease: Potential linking pathways and biomarkers. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Linda Tømmerdal Roten, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Kirsten Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Dan Atar, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Cathrine Staff og Lene Frost Andersen.

Tirill Medin, ph.d. Altered dopamine receptor density and glutamate receptor function in hippocampus in an animal model of ADHD. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Vivienne Ann Russell, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, Sør-Afrika, Ulrik Gether, Københavns Universitet, Danmark, og Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Linda Hildegard Bergersen og Jon Storm-Mathisen.

Kamilla Rognmo, ph.d. Consequences of alcohol use for family members: A population based study. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 12.10. 2013.

Bedømmelseskomité: Erik Lykke Mortensen, Københavns Universitet, Danmark, Frode Thuen, Høgskolen i Bergen, og Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kristian Tambs og Espen Røysamb.

Frode Norheim, ph.d. Secretory proteins from skeletal muscle and relation to physical activity. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 12.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Matthijs K.C. Hesselink, Maastricht University Medical Centre, Nederland, Bjørn Richelsen, Aarhus Universitetshospital, Danmark, og Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Christian A. Drevon.

Rasmus Iversen, ph.d. Transglutaminase 2-specific autoantibodies in celiac disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Antonio Lanzavecchia, Institute for research in biomedicine, Bellinzona, Sveits, Elisabetta Verderio Edwards, School of science and technology, Nottingham Trent University, Storbritannia, og Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ludvig M. Sollid og Roberto Di Niro.

Lene Larssen, ph.d. Treatment of malignant gastrointestinal- and biliary obstructions with metal stents. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Peter Vilmann, Københavns Universitet, Danmark, Trygve Hausken, Haukeland universitetssykehus, Bergen, og Nina Aass, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Truls Hauge, Asle W. Medhus og Arild Nesbakken.

Therese Brovold, ph.d. Physical activity, exercise, health-related quality of life and physical function in older adults after leaving hospital. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Agneta Ståhle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige, og Haakon E. Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Astrid Bergland og Morten Mowé.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Guro Årdal, ph.d. Major depressive disorder – a ten year follow-up study. inhibition, information processing and health related quality of life. Utgår fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Disputas 28.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Sverige, Torill Ueland, K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning, og Håkan Sundberg, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Åsa Hammar, Anders Lund og Kenneth Hugdahl.

Susanne Miriam Sørensen Hernes, ph.d. Community acquired infections in adult and elderly airways; an evaluation of diagnostic harvesting techniques. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 4.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo, Svein Arne Nordbø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen.

Veileder: Per Bakke.

Anne Marie Sandvoll, ph.d. «Vi berre gjer det» Beskrivingar av skjult pleiepraksis i sjukeheim. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Kirsten Lomborg, Aarhus universitet, Danmark, Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest, og Eva Gjengedal, Universitetet i Bergen.

Veileder: Solveig Hauge.

Marit Tolo Østebø, ph.d. Translations of gender equality in international aid perspectives from Norway and Ethiopia. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 10.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Dorothy Hodgson, Rutgers University, USA, Signe Arnferd, Roskilde University, Danmark, og Kristine Bærøe, Universitetet i Bergen.

Veileder: Astrid Blystad.

Kristian Smeland Ytre-Hauge, ph.d. Measurements and Monte Carlo simulations of neutron doses from radiation therapy with photons, protons and carbon ions. Utgår fra Haukeland universitetssjukehus og Institutt for fysikk. Disputas 10.12. 2013.

Hanne Eknes Puntervoll, ph.d. Molecular studies of sporadic and hereditary cutaneous malignant melanoma. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Jahn M. Nesland, Universitetet i Oslo, Wenche Sjursen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Leiv M. Hove, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars A. Akslen og Anders Molven.

Inderjit Kaur Daphu, ph.d. Melanoma brain metastasis: Animal models, detection and therapy interventions. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Dieter Marmé, University of Freiburg, Tyskland, Geoffrey Pilkington, University of Portsmouth, Storbritannia, og Marion Kusche-Gullberg, Universitetet i Bergen.

Veileder: Frits Alan Thorsen.

Ingrid Onarheim Spjeldnærs, ph.d. Family values of young people in Limpopo, South Africa: A sociocultural psychological study on perceptions and experiences of reproduction and parenthood. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 12.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Maria Emmelin, Lunds universitet, Sverige, Elias Mpofu, University of Sydney, Australia, og Marguerite Daniel, Universitetet i Bergen.

Veileder: David L. Sam.

Universitetet i Stavanger

www.uis.no/nyheter/

Dominik Piston, ph.d. Interaction partners and oxidation dependent complex formation of the Parkinson’s disease associated protein DJ-1. Utgår fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 20.11. 2013.

NTNU

www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

Sturle Danielsen Tvedt, ph.d. Exploring healthy organisational change processes: criteria, consequenses, limitations, and casuality. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 25.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Lars Glasø, Handelshøyskolen BI, Karina Nielsen, Norwich Business School, University of East Anglia, Storbritannia, og Britt-Marie Drotz Sjøberg, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Ane Djuv, ph.d. Co-use of drugs and herbal remedies in general practice and in vitro inhibition of CYP3A4, CYP2D6 and P-glycoprotein by the common herb Aloe vera. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 28.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Georg Sager, Universitetet i Tromsø, Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Bjørn Hilt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Odd Georg Nilsen og Aslak Steinsbekk.

Andreas Jørstad Krüger, ph.d. Scandinavian physician-staffed emergency medical services: concept, epidemiology and documentation development. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 28.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Else Kirstine Tønnesen, Aarhus Universitet, Danmark, Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Siri Forsmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Eirik Skogvoll, Hans Morten Lossius og Maaret Castrén.

Lise Eilin Stene, ph.d. Intimate partner violence and prescription drug use. A prospective population-based analysis of women in the Oslo Health Study. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 29.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Lotti Helström, Karolinska Institutet, Sverige, Ulf Bergman, Karolinska Institutet, Sverige, og Ola Dale, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Berit Schei, Geir Jacobsen og Grete Anita Dyb.

Heidi Kvalvaag, ph.d. Hvorfor er livsstilsendring vanskelig? Kropp, mat og livsstil som (ernærings-)vitenskap og praksis. Utgår fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Disputas 29.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Martin Invar, Karolinska institutet, Sverige, Per Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Ann Rudinow Sætnan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Arve Hjelseth.

Ole Christian Mjølstad, ph.d. Pocket-size ultrasound, a new diagnostic tool in clinical practice. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 3.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Jens-Uwe Voigt, University Hospital Leuven, Belgia, Cecilie Risøe, Oslo universitetssykehus, og Svein-Eirik Måsøy, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Bjørn Olav Haugen, Anders Grimsmo, Hans Torp og Olav Haraldseth.

Tone Natland Fagerhaug, ph.d. Lactation and cardiovascular health in mothers. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 4.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Hilde Brekke, Göteborgs Universitet, Sverige, Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen, og Berge Solberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Siri Forsmo, Kristian Midthjell, Tom Ivar Lund Nilsen og Lene Frost Andersen.

Inger-Lise Aamot, ph.d. Feasibility of high-intensity interval training in cardiac rehabilitation. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 5.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Martijn Spruit, CIRO+, Centre of expertise for chronic organ failure, Horn, Nederland, Birgitta Blakstad Nilsson, Oslo universitetssykehus, og Kari Jørgensen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Asbjørn Støylen og Trine Karlsen.

Rebekka Müller, ph.d. APIM-PCNA interactions in the regulation of cellular stress responses. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Niels Mailand, Københavns Universitet, Danmark, Lars Prestegarden, Haukeland universitetssykehus, og Torunn Bruland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Marit Otterlei.

Håvard Wuttudal Lorås, ph.d. Timing of motor actions: an experimental and correlational study. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Claes von Hofsten, Uppsala Universitet, Sverige, Rolf P. Ingvaldsen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Kjellrun Englund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Wenche Malmedal, ph.d. Inadequate care, abuse and neglect in Norwegian nursing homes. Utgår fra Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Magnus Jegermalm, Jönköping Universitet, Sverige, Ingela C. Enmarker, Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Bengt Lindström, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tora Sund Morken, ph.d. Brain development and metabolism after hypoxia-ischemia and varying oxygen levels in the neonatal rat studied with 13C-MR spectroscopy and multimodal MR imaging. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 9.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Mary McKenna, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, USA, Ola Didrik Saugstad, Universitetet i Oslo, og Rønnaug Ødegård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Ann-Mari Brubakk, Pål Eirik Goa, Jon Skranes og Asta Kristine Håberg.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

Tore Kristian Solberg, ph.d. Ensuring valid and reliable data for quality control and research from a clinical registry for spine surgery. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.11. 2013.

Bedømmelseskomité: Björn Strömqvist, Institution för kliniska vetenskaper, Lund universitet, Sverige, Anne Vik, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Kristian Bartnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Tor Ingebrigtsen, Øystein Nygaard og Jan Abel Olsen.

Kirsten Gravningen, ph.d. Genital Chlamydia trachomatis infections among adolescents in a high-incidence area in Norway: genotypes, prevalence, early sexual behaviour and testing patterns – a cross-sectional study. The Finnmark High School Study (FHSS). Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 6.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Nicola Low, Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Sveits, Magnus Unemo, Department of Laboratory Medicine, Örebro University Hospital, Sverige, og Finn Egil Skjeldestad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Tom Wilsgaard, Gunnar Skov Simonsen og Anne-Sofie Furberg.

Trygve Sigvart Deraas, ph.d. Associations between primary health care- and hospital utilization among elderly people in Norway. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 11.12. 2013.

Bedømmelseskomité: Ivar Sønbø Kristiansen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og Elise Klouman, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Gro Karine Rosvold Berntsen, Toralf Gustav Hasvold og Olav Helge Førde.

Anbefalte artikler