Depresjon hos ungdom kan forebygges

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Gruppeterapi kan forebygge depresjon hos ungdommer med deprimerte foreldre, viser studie i USA.

Foto: Thinkstock

Ungdommer med deprimerte foreldre har stor risiko for selv å oppleve depresjon. En amerikansk forskergruppe har undersøkt om gruppebasert kognitiv atferdsterapi kan forebygge depresjon hos slike ungdommer (1). Behandlingen besto av åtte ukentlige gruppebehandlingsmøter etterfulgt av seks månedlige møter. 316 ungdommer i alderen 13 – 17 år ble randomisert til enten gruppebehandling eller vanlig oppfølging. Foreldrene hadde enten pågående eller tidligere depressiv lidelse.

I løpet av vel 2 1/2 år utviklet 37 % av ungdommene i behandlingsgruppen en depresjon, mot 48 % i kontrollgruppen. Dette tilsvarer at ti ungdommer måtte behandles for å forebygge ett tilfelle av depresjon (number needed to treat). Forskjellen mellom gruppene var statistisk signifikant kun der foreldrene hadde tidligere, og ikke pågående, depresjon.

– Hovedfunnene i denne studien er spennende og aktuelle, og resultatene setter familieperspektivet på dagsorden, sier Ole Rikard Haavet, fastlege og førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. – Det er viktig å merke seg at barn og ungdom av deprimerte foreldre er en høyrisikogruppe når det gjelder depresjon.

– Mange fastleger har god kjennskap til sine pasienters familieforhold og bør være ekstra årvåkne overfor barn og ungdom som har foreldre med psykiske lidelser. Stadig flere fastleger har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, og dette bør komme disse ungdommene til gode, sier Haavet.

Anbefalte artikler