Nyttig om norske helse- og sosialordninger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halvorsen, Knut

  Stjernø, Steinar

  Øverbye, Einar

  Innføring i helse- og sosialpolitikk

  281 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 429

  ISBN 978-82-15-02196-6

  Trenger du en oppslagsbok om sosiale ordninger og de mest sentrale spørsmålene innen helsetjenesten, er dette boken for deg. Lurer du for eksempel på hva som var hovedtrekkene i omleggingen av alderspensjonen for noen år siden, og hvilke grunner myndighetene ga for reformen, finner du en kort og velskrevet oversikt her. Eller spør en pasient deg om advokaten har rett i at samboeren kan kreve underholdsbidrag når han bare er sammen med barnet en dag i måneden, finner du raskt både regelen og praksisen omkring slike tvister. Om du trenger en kort gjennomgang av hvordan helseforetakene ble innført, og hvordan de har fungert, finner du det her.

  Noen vil svare at nettet er mye bedre enn en bok som snart er utdatert. Det er riktig når det gjelder informasjon om de siste reglene, men ikke når det gjelder kunnskap om reglenes bakgrunn og bruk i praksis. Dessuten endrer de aller fleste reglene seg svært sjelden i det store apparatet som utgjør sosiale ordninger i Norge.

  Dette er femte utgave av en grunnleggende lærebok ved sosialarbeider- og helselinjene ved høyskolene. Den omfatter et stort antall temaer, fra velferdsstatens historie over barnevern og familierett til trygdens mange regler og deres bakgrunn. Begrepet «helse- og sosialpolitikk» kan virke misvisende, for her gjennomgås først og fremst et stort antall ordninger. Men i tillegg får vi også den politiske bakgrunnen for ordningene. Boken gir dertil gode oversikter over den ideologiske bakgrunnen for uenighetene på en lang rekke av disse områdene. Dette er en fin kombinasjon av regelverk, praksis og politikk.

  Boken er velskrevet og godt avbalansert. Jeg finner ingenting å sette fingeren på. Den er godt egnet til formålet som lærebok på høyskolene og anbefales andre som vil lese om større eller mindre deler av sosial- og helsevesenet i vid betydning av ordene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media