Legepersonlighet – finnes det?

Marica Lazarevic Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 21/2013 fokuserer Erlend Hem på noen av de viktigste aspektene ved legepersonlighet, som systemlojalitet, flinkhet og supertilpasningsdyktighet (1).

Leger står også i fare for å få depresjon, føle tomhet og kjenne på tilværelsens meningsløshet hvis de ikke gjenkjenner krav for å balansere flinkhet med andre livsutfordringer.

Ulike faggrupper som jobber i helsevesenet, har mye til felles. Kanskje det å gi hjelp/omsorg til andre står sentralt?

Jeg var bevisst på de grensene som legerollen inneholder, men min erfaring er at det var for lite tid til aktiviteter som eventuelt kunne balansere. Kunne kortere arbeidstid eller kortere opptjeningstid være en mulighet? Det er sikkert viktig å tenke på tiltak umiddelbart med slike problemstillinger.

Anbefalte artikler