Nyttig supplement til Genesers lærebok

Bent Rolstad Om forfatteren
Artikkel

Karnov, Kirstine

Nylander, Malin

Rehfeld, Anders

Histologi kompendium

2. utg. 311 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2013. Pris DKK 295

ISBN 978-87-628-1287-1

Denne andre utgaven av histologikompendiet er i likhet med første utgave ment som et supplement til og oppsummering av hovedpunktene i Genesers histologi (Munksgaard 2012). Sett i denne sammenhengen er den nyttig for medisinstudenter og andre helsefagstudenter som har histologi som et av hovedfagene i basal biologi.

Boken følger samme mal som Genesers lærebok. Inndeling i kapitler og underkapitler er den samme, og det henvises til figurer i denne læreboken med samme annotering, for eksempel fig 1.1 i kapittel 1 osv. Teksten er summarisk, ofte organisert i kulepunkter og sjelden i hele setninger, men er klar og illusterende. Nomenklaturen i histologi forutsettes kjent. Boken er systematisk og lett å finne frem i.

Jeg kan anbefale boken primært til oppsummering av viktige sentrale poenger i vevslære og organlære på histologisk nivå. Den kan være spesielt nyttig ved repetisjon av histologien før eksamen i dette faget, men erstatter ikke større lærebøker. Den vil være praktisk som oppslagsverk for studenter og spesialister som benytter Genesers lærebok. Jeg vil likevel anbefale studenter som møter faget for første gang, om å lage sine egne notater i tillegg. Aktiv læring er en bedre læringsprosess enn å skumme gjennom ferdig bearbeidet materiale.

Anbefalte artikler