Om og for barn som opplever psykose hos voksne

Tormod Rimehaug Om forfatteren
Artikkel

Bergem, Anne Kristine

Pappa’n min er syk i tankene sine

50 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 249

ISBN 978-82-450-1549-2

Dette en bok de fleste leger bør vite om. Boken er skrevet om og for barn som opplever psykose hos foreldre eller i nær familie. Men den henvender seg også til voksne som forbereder seg på å snakke med barn om temaet, eller vil bli kjent med hvordan barn kan oppleve en slik erfaring.

Forfatteren forteller om en liten gutt som opplever at far blir akutt psykotisk og innlegges, og om hvordan mor og fagfolk forsøker å forklare dette for barnet. Boken inneholder også en veiledning til voksne som kommer i kontakt med barn i liknende situasjoner. Underveis i fortellingen er det spørsmål i fargebobler som voksne kan bruke til å snakke om barnets egne opplevelser når voksne og barn leser boken sammen. Boken er kort, med et alminnelig språk, vennlige illustrasjoner og en følelsesnær tilnærming til et vanskelig og vondt tema.

Det finnes flere bøker og hefter som legger til rette for å forklare barn om rus og psykiatri, se http://sorlandet-sykehus.no/pasient/kompetansentre/barnsbeste/kunnskapsiden/lese/litteraturliste/Sider/side.aspx. Dette er den eneste jeg kjenner på norsk som spesifikt handler om psykose. Det å lese, sammen med voksne, en historie som både har likhetstrekk med og forskjeller fra egne erfaringer, kan være et godt utgangspunkt for samtaler om hva et barn selv lurer på. Anledning til gode samtaler er utvilsomt viktig for mestring og livskvalitet når psykiatri og rus berører barns liv.

Siden 2010 er helsepersonell forpliktet til å avklare barns behov i slike situasjoner, se http://sorlandet-sykehus.no/pasient/kompetansentre/barnsbeste/kunnskapsiden/lere/Sider/side.aspx. Plikten handler om å samarbeide med foreldre om å vurdere og formidle videre behovene når dette trengs. Derfor har alle leger som arbeider med pasienter med psykose, bruk for å kjenne til denne og liknende bøker/materiell. Det kan være aktuelt at tjenesten du arbeider i, skaffer seg noe av dette materiellet for at du eller andre ansatte kan bruke, formidle eller informere om det.

Forfatteren har som psykiater egen erfaring med dette, og har lyktes med å bruke sin kunnskap og erfaring til å skrive en godt egnet fagbarnebok for bruk sammen med voksne.

Jeg kan anbefale den til foreldre, familiemedlemmer, lokale fagfolk og behandlere som snakker med pasienter om foreldreskap og iblant informerer pårørende barn om tilstanden som behandles.

Anbefalte artikler