Sikret at behandling av nye veilederavtaler videreføres

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

En ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningen ble 5. desember 2013 gjort kjent med at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/EØS-land ble stanset. Dette førte til en dramatisk stans i rekruttering og økonomisk usikkerhet for en rekke leger og kommuner.

Legeforeningen ga saken høyeste prioritet og jobbet aktivt mot myndighetene for å få til en hensiktsmessig løsning. Departementet ble løpende orientert om sakene som kom inn, totalt ca. 70 enkeltsaker samt en massiv pågang på telefon. Da avklaringer tok tid ba Legeforeningen helseministeren gripe inn for å finne en snarlig løsning.

Fredag 20. desember 2013 la Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem forskriftsendringer som gjør at den tidligere godkjenningspraksisen videreføres inntil videre. Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Stopp-i-behandling-av-nye-veilederavtaler/

Anbefalte artikler