Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Nye spesialforeninger

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) og Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) ble godkjent som spesialforening i Legeforeningen på sentralstyrets møte 6.12. 2013.

Kunngjøringer

Endret kurskrav i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

I tråd med anbefaling fra Legeforeningen har Helsedirektoratet vedtatt endret kurskrav for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vedtaket innebærer at timeantall for obligatoriske kurs økes fra 30 til 42 timer fordelt på to kurs. Dette medfører en økning i totalt timeantall fra 180 til 192 timer. Nytt kurskrav gjøres obligatorisk fra 1.1. 2018.

Geilo-kurset 2014

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 16.–21. 3. 2014 på Dr. Holms Hotel.

Uken består av et klinisk emnekurs i chirurgia minor på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om hjelpearbeid uten grenser, samt foreningsdag.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og elektronisk påmelding ble sendt til medlemmene i de to foreningene per e-post i desember. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte torsdag 3.4. 2014, kl. 14 på Rica Ishavshotel, Tromsø.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. 2014, til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler