Kreftmedisiner i lommeformat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Midgley, Rachel S.

  Middleton, Mark R.

  Dickman , Andrew R.

  Drugs in cancer care

  241 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-966457-3

  Om lag 100 forskjellige medikamenter med direkte antitumoreffekt er nå i klinisk bruk i Norge. Behandlingen med de fleste av disse initieres og styres stort sett av spesialister i onkologi eller andre spesialister med interesse og ansvar for moderne kreftbehandling. Kreftsykepleiere har også en viktig rolle innen den løpende behandlingen med, og overvåking av, kreftmedisinering ved kreftpoliklinikkene rundt om i landet.

  Medikamentell kreftbehandling – Cytostatikaboken var tidligere en god hjelp for å holde seg oppdatert innen medikamentell kreftbehandling i Norge. Den ble utgitt av Institutt for farmakoterapi og Kreftforeningen over en lang periode (1977 – 2009), og var basert på omfattende dugnadsarbeid fra mange medarbeidere. Dette viktige informasjonsverket er nå kun tilgjengelig i nettutgave, men det er uklart for meg om det har skjedd vesentlige oppdateringer etter 2010.

  De fleste, men langt fra alle, kreftmedisiner som brukes i Norge er omtalt i Felleskatalogen, og derved tilgjengelig både i papir- og nettutgave. Omfang og detaljrikdom i teksten i Felleskatalogen er imidlertid svært varierende, spesielt for «gode gamle» medikamenter hvor patentbeskyttelsen er utgått.

  De fleste kreftmedisiner har alvorlige bivirkninger, og interaksjoner med andre medisiner og/eller redusert organfunksjon kan være livstruende. Lett og oversiktlig informasjon omkring medikamentene er livsviktig for adekvat styring av behandlingen.

  Denne håndboken i medikamentell kreftbehandling, i et hendig lommeformat, dekker de fleste opplysninger klinikeren trenger i en hektisk hverdag. Hele 95 av de medikamentene som er i hyppig klinisk bruk i Norge, er tatt med i egne kapitler. Omtalen i Cytostatikaboken er stort sett mer summarisk. I Drugs in cancer care er omtalen av de enkelte medikamentene systematisk, noe som gir en god oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner, bivirkninger, dosering, farmakokinetikk, dosejusteringer etc.

  Slike opplysninger er i dag også greit tilgjengelig på nettet, men i en travel klinisk hverdag vil fortsatt en slik fortettet oversikt i lommeformat være en raskere informasjonskilde. Jeg vil klart anbefale at denne håndboken gjøres lett tilgjengelig, gjerne med noen reserveeksemplarer, ved alle norske kreftpoliklinikker og hos andre institusjoner og kolleger med ansvar for medikamentell kreftbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media