Ny kunnskap om uhensiktsmessig inflammasjon

Ingrid Benedicte Moss Kolseth Om forfatteren
Artikkel

Et vitamin A-derivat kan dempe inflammasjon forårsaket av endotoksiner, og pancreastransplantasjon hos pasienter med diabetes påvirker uhensiktsmessig kronisk inflammasjon.

Ingrid Benedicte Moss Kolseth. Foto: Lars Ivar Tumyr

Inflammasjon virker beskyttende og tilhelende ved infeksjoner, skader og operasjoner. Men inflammasjon kan også være skadelig. Overdreven eller kronisk inflammasjon er drivkrefter i tilstander som sepsis og autoimmune sykdommer. Derfor er tiltak som demper inflammasjon av stor interesse.

Det er kjent at pasienter med vitamin A-mangel har økt inflammasjonsnivå uten å bekjempe infeksjoner effektivt. I første del av mitt doktorgradsarbeid fant vi at et derivat av vitamin A (9-cis-retinsyre) demper monocyttenes inflammasjonsrespons forårsaket av endotoksin.

Etter kirurgiske inngrep endres immunforsvaret, og faren for infeksjoner kan øke. I andre del av doktorgradsarbeidet viste vi at blodcellene til pasienter som gjennomgikk laparoskopisk kirurgi for coloncancer reagerte langt svakere på endotoksin rett etter operasjonen enn før operasjonen.

Høyt blodsukker påvirker deler av immunforsvaret, og hos diabetikere kan inflammasjon stå i sammenheng med utvikling av komplikasjoner. I siste del av doktorgradsarbeidet studerte vi effekten av langtids normalt blodsukker som følge av samtidig nyre- og pancreastransplantasjon hos pasienter med diabetes og nyresvikt, og sammenliknet med tilsvarende pasienter som kun ble nyretransplantert og dermed fortsatt var avhengige av insulinbehandling. De sistnevnte hadde høyere nivå av inflammasjonsmediatorer i plasma.

Resultatene bidrar til en bedre forståelse av uhensiktsmessig inflammasjon. Gener vi fant nedregulert hos kirurgiske pasienter kan være mål for fremtidig intervensjon.

Disputas

Ingrid Benedicte Moss Kolseth disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.8. 2013. Tittelen på avhandlingen er Acute and chronic inflammatory responses in monocytes and whole blood.

Anbefalte artikler