Lytte og lindre

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

«Selv om vi lever i den faktabaserte medisinens tidsalder, må vi som tidligere tiders leger også ta ansvar for pasientgrupper vi verken forstår eller kan helbrede,» skriver Thor-Henrik Henriksen i ett av ni tilsvar til Elling Ulvestads kommentar Borreliosestriden. Ulvestads anliggende var at de steile frontene mellom skolemedisinen og de «alternative» er blitt et stort problem. Flere, mer nyanserte stemmer er nå kommet til. Det er gledelig.

Det er ikke uvanlig at temperaturen blir høyest i diskusjoner der kunnskapsgrunnlaget er svakest. Leger må tåle slik debatt. Problemet er at pasientene opplever at legenes manglende kunnskap og forståelse for symptomer og sykdomsbilde fører til at pasientene blir mistrodd. Eller som en pårørende skriver: «Vi har bare en eneste agenda, og det er å bli lyttet til, trodd og få hjelp til et mer meningsfullt liv.» Uansett ståsted er det svært uheldig for skolemedisinen hvis pasienter og pårørende opplever at leger er mer interessert i å slipe faglige stridsøkser enn å lytte og lindre.

Anbefalte artikler