LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

En gruppe allmennleger i Arendal har i en årrekke bidratt med praksisnær klinisk forskning. Bør flere gjøre som dem?

Til Grandgårdens pris

Også litt røyking gir økt sykdomsrisiko

De som oppgir at de røyker av og til, er grovt sett yngre, mer urbane og tilhører et høyere sosialt lag enn dem som røyker daglig. Dette viser en stor norsk tverrsnittsstudie. Også sporadisk røyking øker risikoen for flere kreftformer og for koronarsykdom og kols.

Av-og-til-røyking – en helsetrussel?

Av-og-til-røyking i Norge

Forskning i en fastlegepraksis

De fleste pasienter med diabetes og atrieflimmer blir fulgt opp av sin fastlege. Følger fastlegene gjeldende behandlingsretningslinjer for diabetes? Oppnår pasientene behandlingsmålene for HbA1c, blodtrykk og LDL-kolesterol? Blir øyenbunn, føtter og urin undersøkt? Er warfarinbehandlingen ved atrieflimmer god nok? Et fastlegekontor i Arendal har kvalitetssjekket egen praksis.

Til Grandgårdens pris

Hvordan er kvaliteten på diabetesomsorgen?

Diabetes i en fastlegepraksis – ble behandlingsmålene nådd?

Kortisoninjeksjoner mot sesongallergi?

Injeksjoner med glukokortikoider mot pollenallergi er ikke uvanlig. Det finnes imidlertid ingen farmakokinetiske studier av slik behandling, effekten er dårlig dokumentert og forekomsten av langtidsbivirkninger er ukjent.

Glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi

Hjertefeil hos nyfødte

Kritiske hjertefeil hos nyfødte overses for ofte. Det kan føre til at barnet senere innlegges med livstruende sirkulasjonskollaps. Vi trenger bedre retningslinjer for å sikre tidlig og korrekt diagnose av slike hjertefeil.

Kritiske hjertefeil hos nyfødte overses

Anbefalte artikler