Tobias Priset 2014 til Sten Eirik W. Jacobsen

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Sten Eirik W. Jacobsen. Foto: Linda Lindell, Karolinska Institutet

Sveriges største private forskerpris, Tobias Priset, er tildelt Sten Eirik Wælgaard Jacobsen (f. 1961), professor ved Karolinska Institutet i Stockholm og University of Oxford i Storbritannia. Jacobsen er en av verdens ledende forskere innenfor området hematopoese og mottar prisen for «banebrytende forskningsbidrag innen feltet blodcelledanning, særlig identifisering av faktorer som regulerer bloddannende stamcellers modningsprosess, noe som har stor betydning for resultatene ved stamcelletransplantasjon».

Sten Eirik W. Jacobsen tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1987 og doktorgraden samme sted i 1992. Fra 1996 arbeidet Jacobsen ved Lunds universitet der han i 2000 ble utnevnt til professor i stamcellebiologi. I 2006 ble han også utnevnt til professor i stamcellebiologi ved Weatherall Institute of Molecular Medicine ved University of Oxford i Storbritannia.

Hans forskning er fokusert på stamceller i blodsystemet, hvordan disse danner kroppens ulike blodceller og immunsystemet, samt hva som skjer når kroppen går fra å produsere normale blodceller til å produsere kreft i blodsystemet – leukemi. Jacobsen har identifisert stamceller og viktige forstadier til bloddanning samt faktorer som regulerer deres modning.

Det er Kungliga Vetenskapsakademien som deler ut Tobias Priset etter avtale med Tobias Stiftelsen. Prisen er på 10,1 millioner svenske kroner, fordelt på et forskningstilskudd på 2 millioner per år i fem år samt en personlig pris på 100 000 svenske kroner.

Prisen deles ut til en forsker i ett av de nordiske landene (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island) etter nominering fra alle de nordiske universitetene.

Overrekkelsen ble foretatt ved akademiets årlige sammenkomst 15. januar 2014, og prisen ble delt ut av kronprinsesse Victoria av Sverige.

Tobias Stiftelsen har som formål å støtte forskning på stamcelletransplantasjoner og blodsykdommer som kan behandles med stamcelletransplantasjon.

Anbefalte artikler