()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  John Arild Schillinger døde onsdag 30. oktober 2013 etter ett års sykdom, 61 år gammel. Det er et stort tap for hans nærmeste familie og venner og også for kolleger og medarbeidere i fagfeltet han var så opptatt av, tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  Arild fikk sin legeutdanning ved Universitetet i Oslo i 1982. Han arbeidet først noen år i primærhelsetjenesten med generell allmennmedisin, sykehjemsmedisin, som fengselslege, innenfor HVPU og i bedriftshelsetjeneste. Fra 1989 var hovedinteressen arbeid med rusproblematikk, og han begynte ved sosialmedisinsk poliklinikk i Askim og Moss.

  Arild spesialiserte seg i psykiatri. Han var den ledende rusmedisineren ved Sykehuset i Østfold, og med sin uvanlig store arbeidskapasitet fungerte han i perioder også som tilsynslege og medisinskfaglig ressurs i mange private behandlingsinstitusjoner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innenfor fagfeltet ADHD var han også en internasjonal kapasitet, med flere publikasjoner i anerkjente tidsskrifter og medlem av International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA).

  Han bidro sjenerøst med veiledning og råd til kolleger i daglige kliniske problemstillinger – alltid tilgjengelig på telefon, også for pasienter. Man kan nesten si at han drev en egen rådgivningstjeneste på telefon i Østfold.

  Arild var en klok lege som fikk anledning til å prege fagutvikling og pasientbehandling både lokalt, men også nasjonalt som en ressurs for offentlige helsemyndigheter. Han var medlem i utallige arbeidsgrupper som utarbeidet diverse veiledere og retningslinjer. Blant disse nevnes særskilt innsatsen i arbeidet med ROP-retningslinjene og Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD. Arild var kunnskapsrik og bidro med stor faglig tyngde, han var perfeksjonist og faglig nysgjerrig. Han fikk meget fortjent også konkret anerkjennelse for sin virksomhet ved i 2009 å bli tildelt Godt gjort-prisen fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus- og psykiatri, og prisen for godt rusfaglig arbeid fra Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon i 2012.

  Arild hadde et lyst humør og var en munter og positiv kollega. Det var alltid både hyggelig og lærerikt å samarbeide med ham i stort og smått. Han hadde respekt for andre og fremviste holdninger som vi alle ønsker å møte både som kolleger og som pasienter. Det er besluttet at rus- og avhengighetsmedisin blir en egen spesialitet for leger og det arbeides med å få den formelt etablert. Arild ville helt klart blitt en av landets første spesialister etter overgangsregler. Han tok ansvar og har bidratt i stor grad med å sette standard for legevirksomhet i dette tverrfaglige tjenestetilbudet.

  Vi kommer til å savne Arild i mange sammenhenger. Våre tanker går til hans kone og to døtre. Styret i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin minnes i takknemlighet en god kollega og venn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media