Livskraft i møte med kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ottesen, Gregers

  Kreftens gleder

  Mestring og inspirasjon for den syke og de rundt. 115 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-05-45842-0

  Vi har de siste årene fått et rikholdig utvalg av bøker om kreft sett fra den kreftrammede og de pårørendes perspektiv. Gregers Ottesen har levd 14 år med lymfekreft og langt fremskreden prostatakreft etter at han fikk dødsdommen med «3 år igjen … maksimum 5», slik han siterer en ung lege da han først fikk prognosen. Han har gått igjennom cellegiftdoser, stråledoser, hormonbehandlinger, høydosekurer og stamcellebehandling. De siste tiårene har gitt oss en tredobling både i forekomst og i overlevelse av kreftsykdom. Gregers Ottesen viser det menneskelige ansiktet i statistikkene som taler om at kreft for mange er blitt en kronisk sykdom.

  Ottesens intensjon er å fremme et mer positivt perspektiv på kreftsykdommen slik han selv har opplevd det. Sykdommen har hentet frem uante ressurser hos ham selv og dem rundt ham. Dramatiske hendelser som krig, katastrofer og alvorlig sykdom som kreft, kan hente frem det beste hos mennesker. Det er tydelig at det er dette som har skjedd i hans tilfelle. Han beskriver utfordringene ved kreft på en klar og direkte måte, legger frem sine erfaringer med hva som skaper mestring, og gir et løft i de mange krevende situasjonene som alvorlig kreft fører med seg.

  Beretningen preges av at han som reklamemann og journalist har en meget skrivefør penn. Språklig sett er boken en fryd å lese. Klar, medrivende og med slående formuleringer som unngår det banale. Ottesen synliggjør følelsesmessige påkjenninger uten å sentimentalisere. Han beskriver situasjoner slik at lesere lett vil kjenne seg igjen.

  Boken er kort og tilsvarende lettlest, men jeg kan ikke si at det er noe jeg savner etter endt lesing. En styrke er at forfatteren ikke har kastet seg på strømmen av selvhjelpsbøker som vektlegger positiv tenkning og overfladiske lykkeformler: Han beskriver klart og nøkternt utfordringene, fortvilelsene og vanskene i hverdagen. Samtidig synliggjør han holdninger og redskaper for mestring på en lett forståelig måte.

  Dette er en bok med mange konkrete tips som vil kunne hjelpe og inspirere mange som er rammet av alvorlig sykdom. Jeg kommer til å anbefale den, ikke bare til mine kreftpasienter og deres pårørende, men også til andre som sliter med kronisk sykdom og funksjonshemninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media