Metoklopramid trygt mot svangerskapskvalme

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Bruk av metoklopramid under svangerskapet øker ikke risikoen for misdannelser eller spontanabort.

Foto: Thinkstock

Metoklopramid er mye brukt mot kvalme og oppkast i svangerskapet. Medikamentet har vært sett på som trygt å bruke, men sikker kunnskap om risiko for medfødte misdannelser og spontanabort har manglet.

I en dansk kohortundersøkelse er kvinner som brukte metoklopramid under svangerskapet sammenliknet med kvinner som ikke brukte medikamentet (1). Data fra mer enn 1,2 millioner graviditeter i perioden 1997 – 2011 ble hentet fra det danske fødselsregisteret, reseptregisteret og pasientregisteret. Av disse hadde over 45 000 brukt metoklopramid i snitt 13 dager i løpet av svangerskapet. Det var ingen økt risiko for spontanabort, dødfødsel eller misdannelser hos kvinnene som hadde brukt dette medikamentet.

– Gode epidemiologiske studier er den mest egnede måten til å vurdere om et legemiddel er fosterskadelig hos mennesker, sier Hedvig Nordeng, som er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og forsker ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt. – Studien er imponerende ikke bare på grunn av størrelsen og antall spesifikke misdannelser som ble studert, men også på grunn av den metodologiske grundigheten.

– Studien er også et godt eksempel på hvordan kobling mellom helseregistre kan bidra med etterspurt klinisk relevant informasjon. Funnene tyder på at metoklopramid kan være et alternativ ved svangerskapsrelatert kvalme når ikke-farmakologiske tiltak og antihistaminer ikke gir god nok lindring. Det er likevel relevant å minne om at europeiske legemiddelmyndigheter advarer mot bruk av metoklopramid over fem dager på grunn av faren for nevrologiske bivirkninger, sier Nordeng.

Anbefalte artikler