Brudd på Helsinki-deklarasjonen

Joe Siri Ekgren Om forfatteren

Jeg viser til artikkelen i Tidsskriftet nr. 21/2013 (1). Det er prisverdig at man forsøker å finne behandling for pasienter med skadelig opioidbruk.

Får pasientene mulighet til å velge kjent behandling – opioidsubstitusjon – fremfor å måtte delta i et eksperiment med utprøvende behandling for å kunne få kjent behandling? Hvis ikke, er ikke det brudd på Helsinki-deklarasjonen?

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 16.11.2013. http://tidsskriftet.no/article/3094161/

1

Stavseth LS, Kunøe N, Tanum L. Langtidsvirkende naltrekson – en ny vei ut av opiatavhengighet? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2231 – 2. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler