Registrerte opiatavhengige i Norge

Erling Pedersen Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 21/2013 påstås det at «Norge er blant landene i Europa med best utbygd tilbud innen substitusjonsbehandling for opiatavhengige, med over halvparten av registrerte brukere innlemmet i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)» (1).

Dette må vel være feil skrevet? Eller likestiller man LAR-pasienter med registrerte brukere opiatavhengige?

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 13.11.2013.http://tidsskriftet.no/article/3094161/

1

Stavseth LS, Kunøe N, Tanum L. Langtidsvirkende naltrekson – en ny vei ut av opiatavhengighet? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2231 – 2. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler