Tendensiøs bok som ikke tilfører noe nytt

Synnøve Bratlie Om forfatteren
Artikkel

Seikkula, Jaakko

Arnkil, Tom Erik

Åpen dialog i relasjonell praksis

Respekt for annerledeshet i øyeblikket. 204 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 325

ISBN 978’-82-05-44860-5

Målgruppen er profesjoner som arbeider innen psykoterapi, skole, utdanning og med sosialt arbeid, men i tillegg ønsker forfatterne å nå ut til lesere som ikke har slik fagbakgrunn. Forfatterne har bakgrunn fra systemisk familieterapi og har funnet behov for mer åpen dialog enn hva tradisjonell systemisk praksis inviterer til. De forsøker å beskrive en teori for åpen dialog.

I de ti kapitlene prøver forfatterne å illustrere teorien med kliniske/praktiske eksempler fra ulike dialoger. Jeg synes eksemplene i liten grad evner å klargjøre teorien som presenteres.

Hva handler så boken om? I hovedsak sies det på 200 sider at man må ha respekt for den Andres unike annerledeshet. Det er et selvfølgelig budskap som det er lett å være enig i. Men når teorien forsøkes presentert, blir det underliggende, enkle temaet fremmedgjort. Sitat: «Både åpen dialog og foregripende dialog eller fremtidsdialog er basert på ideen om språkets multiplisitet (heteroglot-prinsippet) og sosiale språk.»

Forfatterne ønsker å undersøke dialogens kjerneelementer, men jeg synes ikke de lykkes med sitt formål. Snarere bidrar boken til forvirring og fremmedgjøring.

Boken avsluttes med et kapittel om forskning, der egen metode og resultater ganske kritikkløst forherliges, mens mer tradisjonell forskning og behandlingsveiledere avskrives som ikke relevante eller ugyldige.

Forfatterne lever altså ikke helt opp til det de selv prediker: Møt den Andre med respekt.

Etter min mening er dette en bok det ikke er verdt å sette av tid til.

Anbefalte artikler