Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Petter Gjersvik

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Eline Feiring

Medisin og vitenskap

Karl O. Nakken
Grethe Refsland
Kari Mette Lillestølen
Marit Hornberg Solaas
Arne M. Solbakken
Øistein Hovde
Tom Glomsaker
Torstein R. Meling
Eirik Helseth
Geirmund Unsgård
Per Hjalmar Nakstad
Knut Wester
Geir Aamodt
Pål Gulbrandsen
Petter Laake
Preben Aavitsland
Michael Bretthauer
Tiril Sandell*
Jørgen Isaksen
Radoslav Bajic
Tor Ingebrigtsen
Siri Hylleraas Bø
Ellen Katrine Rud
Gunnhild S. Kravdal
Ole Kjeka
Jørgen Krohn
Marit Aarønæs
Kristina Hermann Haugaa
Arne K. Andreassen
Svein Simonsen
Erik H. Strøm
Odd Geiran

Profesjon og samfunn

Ivar J. Aaraas
Barbara Jones
Tarun Sen Gupta
Børge Vassbø
Harald Ravn Hagen
Steinar Hunskår
Anne Helen Hansen
Ivar J. Aaraas
Jorun Støvne Pettersen
Gerd Ersdal
Eva Biringer
Kirsten Stordal
Kjell Johansen
Kathe Aase
Dag H. Søvik
Juel Kristiansen
Edvin Schei
Kirsten Broch
Stein Nilsen
Eli Berg
Hasse Melbye
Peter Prydz
Knut Arne Holtedahl
Ivar J. Aaraas
Tor Anvik
Niels Bentzen
Nils Erik Gilhus
Per Hjortdahl
Olav Eldøen
Randi Nesje Myhr
Anita Lervik
Tori Flaatten Halvorsen
Anine Christine Medin
Mari Helene Kårstad
Petter Gjersvik
Peter Jourdan
Martin Aasbrenn
Petter Gjersvik
Jørgen Rønnevig
Hilde Katrine Andersen
Gunnar Tellnes
Harald Siem
Olav Henrik Haugen
Niels Gunnar Juel
Johanne Sundby

Kommentar og debatt

Christian Lund
Arve Dahl
David Russell
Torgeir Bruun Wyller
Truls Myrmel
Stig Eggen Hermansen
Geir Øystein Andersen
Jan Eritsland
Arild Mangschau
Rune Wiseth
Odd Erik Johansen
Kåre I. Birkeland
Shahnaz Soudaei
Preben Aavitsland
Magnhild Rasmussen
Inger Sandvig
Ola H. Skjeldal
Astrid Nustad
Kjersti Nøkleby
Tore Julsrud Berg

Oss imellom

Tormod Bjerkeset
Sverre O. Harbo,
Barbara Hansteen Dahl,
Morten Rynning Kveim,
Lars Traaholt
Olaf Stangnes,
Michael Schneider

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke

På tampen

Cato Zahl Pedersen