Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vellykket vaksinering i Gambia

Rutinevaksinering mot Haemophilus influenza type b (Hib) av alle barn ble innført i Gambia i 1997. En oppfølgingsstudie som nylig er publisert i The Lancet (1), viser at vaksinasjonsprogrammet har redusert forekomsten av slik infeksjon til tross for uregelmessig tilgang på vaksine.

I den vestlige delen av Gambia ble 5 984 barn vaksinert i perioden 1997 – 2002. 49 utviklet Hib-infeksjon, hvorav 36 hadde meningitt. Årlig insidens av Hib-meningitt falt fra 200 per 100 000 barn under ett år i perioden 1990 – 93 til ingen i 2002, og fra 60 til ingen for barn under fem år. Reduksjonen kunne ikke bare forklares av vaksinedekning eller dokumentert vaksinebeskyttelse og må derfor delvis skyldes vaksineindusert flokkimmunitet (herd immunity). To doser (av tre) syntes å være tilstrekkelig for å gi beskyttelse.

Bruken av nye polysakkaridproteinkonjugerte vaksiner har ført til en dramatisk nedgang i forekomsten av Haemophilus influenza type b-infeksjon i mange industrialiserte land. Det har vært vanskelig å få i stand slike vaksinasjonsprogrammer i fattige land, blant annet pga. høye kostnader (2). Gjennom sitt vaksinefond har Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) satt i gang et program for å sikre finansiering av Hib-vaksinasjon for barn i verdens aller fattigste land.

Anbefalte artikler