Infantile spasmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Idet vi viser til vår artikkel om infantile spasmer i Tidsskriftet nr. 15/2005 (1), vil vi gjøre oppmerksom på at de første resultatene fra den engelske prospektive undersøkelsen som er omtalt i artikkelen er publisert (2). Dette skjedde etter at vårt manuskript ble akseptert for publisering. Forfatterne gjengir resultater etter 14 dagers behandling og konkluderer med at det var mer sannsynlig at spasmene opphørte ved hormonbehandling enn ved behandling med vigabatrin. Barn med tuberøs sklerose ble holdt utenfor studien, da forfatterne mente det allerede foreligger sterke holdepunkter for at vigabatrin er det beste terapivalget for disse pasientene.

  Barna i studien følges opp til 14 måneders alder. Vi regner med at viktig informasjon om behandlingen av infantile spasmer vil foreligge når resultatene fra den videre oppfølgingen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media