Solid bok om leger i skjønnlitteraturen

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Posen, Solomon

The doctor in literature: satisfaction or resentment?

298 s, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 30

ISBN 1- 85775- 609 - 6

Hvordan skildres leger i skjønnlitterære tekster? Denne problemstillingen danner grunnlaget for boken The doctor in literature. Forfatteren, den australske endokrinologen Solomon Posen, er bredt orientert. Hele 600 litterære verk fra antikken og frem til vår tid danner grunnlaget. Forfatteren har studert litteratur som foreligger på engelsk eller i engelsk oversettelse. I Sverige er det for noen år siden publisert en liknende bok av mindre omfang (1).

Solomon har et godt grep om emnet, og valg av tematikk i de 11 kapitlene vitner om en tydelig medisinsk og klinisk interesse. Han belyser for eksempel litteraturens skildringer av den kliniske undersøkelsen, suksess og svikt i behandling, legevisitten, legens holdning til pasienten ved sengekanten og legens rolle i retten. Det er interessant å følge forfatterens tematiske analyse, selv om denne nødvendigvis stykker opp de litterære tekstene i sitater og fragmenter. Ønsker man en litterær leseropplevelse, må man oppsøke originalverkene. The doctor in literature peker i så fall på en lang rekke aktuelle tekster. Norsk skjønnlitteratur er, foruten Ibsen, i liten grad dekket. Det foreligger to artikler som kan supplere boken når det gjelder legen i norsk litteratur (2, 3).

Solomon løfter frem fellestrekk han finner i skildringen av legen og lege-pasient-forholdet: «… the astonishing continuity of the doctor-patient-relationship, as described in fictional literature … When this relationship is suboptimal, the patients’ complaints of two thousand years ago seem almost identical with those heard in the twenty-first century.» Dette indikerer at skjønnlitterære tekster kan gi innsikt i slike vesentlig sider ved legerollen. The doctor in literature er en bok som hjelper oss til å få øye på dette tidløse grunnstoffet.

Anbefalte artikler