Diabetisk nevropati – en klinisk oversikt

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646 – 9

  I Tidsskriftet nr. 12/2005, s.1649, 2. spalte, 18. og 19. linje, skal stå: Ved diabetisk diaré kan man prøve tetrasyklin 250 mg x 4 i en uke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media