Primær thyreoideacancer etter strålebehandling

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Moderne kreftbehandling av barn har sin pris. Mange blir friske, men noen får en ny kreftsykdom som følge av stråledosen.

Barn som strålebehandles for kreft har økt risiko for å utvikle thyreoideacancer i voksen alder. Det viser en pasient-kontroll-undersøkelse utgått fra en stor oppfølgingsstudie av barn som har hatt kreft (1). Risikoen er imidlertid ikke proporsjonal med stråledosen.

Forskerne identifiserte 69 personer som hadde utviklet thyreoideacancer minst fem år etter at de ble behandlet for barnekreft. For hver pasient plukket de ut fire parede kontrollpersoner. Risikoen for thyreoideacancer var omkring tidoblet hos dem som hadde fått strålebehandling mot hode- og halsområdet i dose opptil 20 – 29 Gy, og størst hos dem som hadde fått kreft før de fylte ti år. For stråledoser over 30 Gy sank risikoen. Denne reduksjonen kan sannsynligvis forklares ved at så sterk stråling dreper cellene.

– I dag overlever omkring 75 % av alle barn som får kreft, sier overlege Finn Wesenberg ved Barneklinikken, Rikshospitalet. – Men prisen de må betale kan være høy, bl.a. utvikling av sekundære kreftformer.

Wesenberg forteller at Norge ikke har nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med kreft. – De fleste behandlingsenhetene kontrollerer pasientene jevnlig frem til de blir 18 år. Deretter mangler vi gode rutiner. Vårt mål er at alle som er ferdigbehandlet for sin kreftsykdom får en oversikt over hvilken behandling de har fått, og hvilke problemer som de kan få også i voksen alder. Kontrollene kan styres av fastlegen eller ved egne seksjoner for langtidsoppfølging. Radiumhospitalet er foreløpig den eneste enheten som har etablert et slikt tilbud, sier Wesenberg.

Anbefalte artikler