– Sykdom skyldes ofte uflaks

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har mindre kontroll over helsen vår enn vi liker å tro. Uflaks er den viktigste årsaken til nesten all sykdom.

  Det mener Ståle Fredriksen, som i sin avhandling Bad luck and the tragedy of modern medicine konkluderer med at pasientene ikke alltid kan beskyldes for å være ansvarlig for egen sykdom.

  – Jeg har lenge tenkt at det er noe galt med den gjengse måten man tenker risiko på. Vi må ta på alvor det som er utenfor vår kontroll, for det er relativt mye, sier Fredriksen, som i avhandlingen har satt begreper fra filosofien inn i en medisinsk kontekst.

  Konstitusjonell uflaks er kanskje den viktigste formen, og den skyldes at årsakene til sykdommen ikke kan forandres. Eksempler er arv og medfødte sykdommer.

  Situasjonsuflaks er mangel på kontroll fordi sykdom er påført deg uten at du selv kan gjøre noe for å hindre det, for eksempel ulykker og epidemier. Konsekvensuflaks er at årsakssammenhengene er hyperkomplekse eller ukjente og utenfor vår kontroll. To personer som røyker like mye, kan ha ulik risiko for å utvikle kreft fordi enkelte gener disponerer mer for kreftsykdom enn andre.

  Fredriksen minner om at det ikke alltid er den mest sannsynlige årsaken som er den viktigste årsaken, men understreker at man til en viss grad har kontroll over egen helse.

  Avhandlingen utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Fredriksen disputerte for Ph.D.-graden 11. juni 2005.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8840

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media