()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med vemod vi mottok budskapet om vår tidligere sjef, kollega og venn Ole M. Uglands bortgang 30.4. 2005. Han ble 81 år.

  Ole M. Ugland var en stor autoritet innenfor norsk plastikkirurgi. Han ble først spesialist i generell kirurgi og fattet senere interesse for faget plastikkirurgi. I årene 1960 – 62 var han ansatt ved sykehuset i Porsgrunn hvor han startet sin spesialisering. Deretter søkte han seg til Tord Skoog, den plastikkirurg fra Skandinavia som har hatt størst betydning internasjonalt, og som ledet avdelingen ved det Akademiske Sykehuset i Uppsala. På dette tidspunktet var hans avdeling en av verdens mest berømte og avanserte, og plastikkirurger fra hele verden kom hit for å lære. Blant denne internasjonale elite arbeidet Ugland i perioden 1963 – 68 og ble i 1965 spesialist i plastikkirurgi. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i 1967. Temaet var elektriske brannskader, og det var brannskadebehandlingen som stod hans hjerte nærmest. Han har publisert en rekke medisinske artikler og populærvitenskapelige arbeider om emnet.

  Etter hjemkomsten til Norge var han i perioder i privat praksis. 1973 – 74 arbeidet han ved Sentralsykehuset i Akershus med intensjon om å bygge opp en brannskadeenhet etter svensk modell. Ulike årsaker vanskeliggjorde en realisering, og han etablerte i 1977 Plasikkirurgisk avdeling ved daværende Røde Kors Klinikk i Oslo. Han var avdelingsoverlege her frem til 1991. Da ble avdelingen flyttet til Ullevål sykehus der han fortsatte som avdelingsleder frem til han gikk av ved nådd aldersgrense i 1994.

  Ole M. Ugland ledet sin avdeling med hengivenhet, verdighet og stil. Hans omfattende kunnskaper ble formidlet videre til de mange spesialister som fikk sin utdanning ved hans avdeling, og til kommende generasjoner av leger gjennom studentforelesningene. Undervisningen foregikk like mye ved sykesengen som på operasjonsavdelingen. Ingen kunne unngå å bli imponert over den interesse og grundighet han la for dagen når det gjaldt behandlingen av pasientene. Hans holdninger til andre mennesker var preget av omsorg, raushet, respekt og ikke minst, beskjedenhet.

  I de senere år hadde han jevnlig kontakt med avdelingen og flere av de ansatte. Helt til det siste var han engasjert i avdelingens utvikling og virksomheten ved Ullevål.

  Han var medlem av Tord Skoog Society of Plastic Surgeons, International Society for Burn Injuries og æresmedlem i Norsk plastikkirurgisk forening.

  Han etterlater seg en stor familie, og våre tanker går til hans kone Solveig, hans barn og barnebarn. Savnet etter Ole M. Ugland er stort, og vi vil minnes ham med takknemlighet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media