Høyest medlemsandel i Trondheim

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andelen medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) er høyest i Trondheim, og lavest i Australia, Ungarn og Sverige.

  Forrige Legefakta (1) viste at medlemstallet i Nmf øker i Norge og synker i utlandet. Samtidig øker det totale antallet medisinstudenter både i Norge og i utlandet. Per 8. juni i år – dvs. før vi overførte medlemmer fra Nmf til Yngre legers forening (Ylf) som følge av avlagt eksamen – hadde Nmf 2 702 medlemmer ved de medisinske fakultetene i Norge. Det var bare fire færre enn 15. november i fjor, da det totale medlemstallet i Nmf var det høyeste noensinne. Samtidig var det 43 færre medlemmer blant utenlandsstudentene.

  Flere studenter i Tsjekkia

  Flere studenter i Tsjekkia

  Tallene for det totale antallet medisinstudenter er hentet fra de medisinske fakultetene i Norge og fra Statens lånekasse for utdanning. De norske tallene gjelder per februar eller mars i år, med unntak av Universitetet i Bergen som gjelder per oktober i fjor. De utenlandske tallene er foreløpige tall for studieåret per 1.6. i år. Det er fortsatt vekst i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Spania og Romania. Veksten har vært relativt sterk i Tsjekkia og Slovakia, som dermed har rykket opp til å bli det femte og niende største studielandet for norske medisinstudenter i utlandet.

  Det er stillstand eller en liten nedgang i Ungarn, Tyskland, Irland, Australia, Storbritannia, Nederland, Sverige, Malta, Østerrike og Italia.

  Tabellen viser også antall tidligere medlemmer av Nmf. Dette er personer som ble innmeldt etter 1998. De er senere blitt utmeldt av Nmf, men står fortsatt registrert som medisinstudenter i Legeforeningens register. Andelen Nmf-medlemmer er betydelig høyere ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge, enn i alle landene i utlandet som er vist i tabellen. Denne viser kun land der det er minst tre medlemmer av Nmf. Andelen medlemmer er høyest i Trondheim med 87,3 %. Mens det tidligere var Tromsø som hadde lavest andel medlemmer av Nmf ved de norske lærestedene, ligger nå Oslo som lavest med 76,5 %. I land med minst 10 medisinstudenter totalt, har Tyskland fortsatt den høyeste andelen Nmf-medlemmer. Slik har det vært i mange år. Deretter følger Slovakia, Irland, Polen og Nederland. Det er likevel et betydelig potensial for nye medlemmer i disse landene.

  Medlemstallet øket totalt sett

  Medlemstallet øket totalt sett

  I første halvår av 2005 var det innmeldt totalt 182 nye medlemmer i Nmf i Norge: 104 i Oslo, 33 i Bergen, 28 i Tromsø og 17 i Trondheim. I utlandet var det innmeldt 97: 26 i Polen, 21 i Ungarn, 17 i Tyskland, 13 i Danmark, fem i Tsjekkia, fire i Australia og tre i hvert av landene Slovakia, Storbritannia og Irland. Nedgangen i medlemstall i de fleste av disse landene, som vi så av forrige Legefakta (1), skyldes at antallet utmeldte av Nmf er høyere enn antallet innmeldinger. Av de nye Nmf-medlemmene i utlandet i første halvår 2005 er det flest i Polen med ti i Poznan og åtte i Szczecin, 11 i Debrecen, ti i Budapest og fire i Pécs i Ungarn samt ni i Odense og fem i Praha.

  Høy kvinneandel

  Høy kvinneandel

  Blant Nmfs medlemmer i Norge er det 62,4 % kvinner. I utlandet er kvinneandelen 58,9 %. I Norge er kvinneandelen høyere blant Nmfs medlemmer enn blant alle medisinstudenter. I utlandet er kvinneandelen blant Nmf-medlemmene omtrent på samme nivå som blant alle norske medisinstudenter. Mens kvinneandelen tidligere var høyest i Tromsø, er det nå Oslo med 64,7 % kvinner som ligger høyest i Norge. I utlandet er det mye større variasjon. Høyest er Danmark med 67 %. Deretter følger Australia, Irland og Tyskland. Lavest er kvinneandelen i Sverige med 50 %. Deretter Slovakia, Tsjekkia og Polen. Siden i fjor har økningen vært størst i Ungarn, fra 50,5 % til 58,1 %.

  Per 30.6. 2005 er antallet medlemmer i Nmf redusert til 3 268 pga. overføringer til Ylf.

  Mer statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt sett finnes under legestatistikk på Legeforeningens nettsider (2).

  Tabell

  Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 8.6. 2005

  Nmf-medl.

  Tidl. Nmf-medl.

  Totalt antall

   % Nmf-medl.

  Univ. i Oslo

    959

   75

  1 254

  76,5

  Univ. i Bergen

    793

   63

    975

  81,3

  NTNU Trondheim

    543

   40

   622

  87,3

  Univ. i Tromsø

    407

   45

    518

  78,6

  Norge totalt

  2 702

  223

  3 369

  80,2

  Polen

    222

   50

    532

  41,7

  Ungarn

    179

   46

     501

  35,7

  Tyskland

    141

   11

    228

  61,8

  Danmark

    109

   13

    288

  37,8

  Irland

     53

   34

    122

  43,4

  Tsjekkia

     49

   11

    125

  39,2

  Slovakia

     25

    6

      51

  49,0

  Storbritannia

     21

    9

      54

  38,9

  Australia

     18

   12

      81

  22,2

  Nederland

     16

    0

     39

  41,0

  Sverige

      6

    2

     24

  25,0

  Malta

      3

    0

      4

  75,0

  Øvrige land

     11

    2

     42

  26,2

  Utland totalt

    853

  196

  2 091

  40,8

  Totalt

  3 555

  419

  5 460

  65,1

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media