Veileder i psykisk helsearbeid

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Det er positivt at det utarbeides en veileder til hjelp for de som arbeider innen psykisk helsevern i kommunene, sier Legeforeningen.

Bakgrunnen er at Sosial- og helsedirektoratet høsten 2005 skal utgi en veileder i psykisk helsearbeid for voksne i kommunene som en del av oppfølgingen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2008 (1). Veilederen som vil være rettet mot dem som jobber med psykisk helsearbeid i kommunene kan bidra til at brukerne får et bedre tjenestetilbud og et verdigere liv, mener Legeforeningen og påpeker at den også bør kunne brukes av andre fagfolk som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

Hensikten med veilederen er å identifisere og trekke opp verdigrunnlag og hovedlinjer. Den tar mål av seg å beskrive helheten i psykisk helsearbeid, og omfatter alle typer tiltak og tjenester til mennesker som har eller kan utvikle psykiske problemer og lidelser.

Sosial- og helsedirektoratet har som mål også å utarbeide en veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Legeforeningen mener det er uheldig at man skiller skarpt mellom psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Innen fagfeltet tilstrebes en tilnærming. Psykisk helsevern for barn og unge er særlig forsømt på kommunalt nivå, og det anbefales at det legges ekstra vekt på denne gruppen når fremtidige tilbud skal utformes.

Anbefalte artikler