Helicobacter pylori kan gi jernmangelanemi

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helicobacter pylori-infeksjoner forklarer mange uavklarte eller refraktære jernmangelanemier.

  Uavklarte eller refraktære jernmangelanemier er et økende problem i industrialiserte land. Asymptomatiske mage- og tarmtilstander som H pylori-infeksjoner ser ut til å spille en rolle ved slike anemier.

  I en prospektiv studie fra Jerusalem ble 150 pasienter som var henvist til indremedisiner pga. uavklart jernmangelanemi, fulgt opp i to år (1). Blødning som årsak til anemien var ekskludert. Cøliaki forekom hos 5 %, mens 27 % hadde autoimmun atrofisk gastritt. Hos 19 % var H pylori eneste funn, men til sammen 51 % var H pylori-seropositive. Økt nivå av hemoglobin ble observert hos 32 % av pasientene med H pylori-infeksjon, og eradikasjon gav signifikant hemoglobinstigning.

  – Epidemiologiske studier bl.a. fra Danmark har antydet en sammenheng mellom H pylori-infeksjon og jernmangel, sier overlege Njaal Stray ved Diakonhjemmet sykehus.

  – Det er angitt flere mulige forklaringer på denne sammenhengen, bl.a. økt jerntap fra H pylori-relatert gastritt, nedsatt jernabsorpsjon pga. gastrisk hypoaciditet og duodenitt samt økt jernbehov pga. bakteriens behov for jern. Det er interessant at utrydding av H pylori kan korrigere jernmangelen. Det vil derfor være av interesse å undersøke H pylori-status hos pasienter med uforklarlig jernmangel, sier Stray.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media