Ikke vitamin E mot Alzheimers sykdom

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Tilskudd med vitamin E hos pasienter med mild kognitiv svikt hemmer ikke videre sykdomsutvikling, viser ny studie.

Fødemidler med høyt innhold av flerumettede fettsyrer er rike på vitamin E. Foto Jon Hauge/SCANPIX

Mild kognitiv svikt er definert som en overgangssone mellom normal alderdomssvekkelse og demens. Tistanden er vanskelig å avgrense og kjennetegnes ved bevart, men svekket hukommelse. Mange pasienter med denne svikten utvikler etter hvert demens.

I en dobbeltblind, prospektiv, randomisert studie er vitamin E og donepezils hemmende effekt på demensutvikling studert hos 769 personer med mild kognitiv svikt (1). Endepunktet var demens etter tre år. To grupper fikk enten donepezil 10 mg daglig eller vitamin E 2 000 IE daglig, og disse ble sammenliknet med en gruppe som fikk placebo. Selv om donezepilgruppen hadde et bedre forløp enn placebogruppen etter 12 måneder, var det ingen forskjeller mellom gruppene etter tre år.

– Man har hatt forhåpninger om at donepezil kunne påvirke utviklingen av Alzheimers sykdom, bl.a. fordi forsøk in vitro hadde vist en hemmende effekt av kolinerg aktivering på amyloiddanning. En tidligere studie har dessuten vist at vitamin E kan forsinke tidspunktet for innleggelse i sykehjem, sier professor Leif Gjerstad ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet.

– Det er en viktig avklaring når ingen av disse behandlingene nå viser seg å kunne utsette utviklingen av Alzheimers sykdom. Imidlertid har en annen ny studie vist at donepezil kan forsinke atrofi av hippocampus som er sentral for innlæring.

Mild kognitiv svikt er nå gjenstand for mye oppmerksomhet. Det foregår flere studier for å bedre diagnostikken av tilstanden og for å finne behandling som kan stoppe eller forsinke utviklingen mot demens, sier Gjerstad.

Anbefalte artikler