Fete kvinner i best form

Artikkel

Fete kvinner har bedre fysisk form og er mer fysisk utholdende enn fete menn, viser ny studie.

Vektreduserende kirurgi er eneste effektive behandling ved sykelig overvekt. Kardiopulmonal utholdenhet er et nyttig mål for å identifisere pasienter med risiko for operasjonskomplikasjoner. Nå har nederlandske forskere gjort en undersøkelse blant ekstremt fete personer, og resultatene er publisert i julinummeret av Chest.

Forskerne kondisjonstestet pasienter med kroppsmasseindeks > 40, en overvekt definert som ekstrem fedme. De ble også undersøkt med henblikk på diabetes og glukoseintoleranse.

Det viste seg at i tillegg til å ha dårligere form og mindre fysisk utholdenhet, hadde mennene høyere forekomst av diabetes og glukoseintoleranse enn kvinnene. Forskerne tror at funnene kan forklares med ulik fettdistribusjon hos menn og kvinner.

Overlege Villy Våge ved Førde sentralsjukehus mener undersøkelsen understøtter tidligere forskning.

– Vi vet at menn tåler fedme dårligere enn kvinner, og de aller tyngste mennene får lettere tilleggskomplikasjoner i forbindelse med vektreduserende kirurgi. Likevel er resultatene fra denne undersøkelsen nyttige, fordi dette kan reise spørsmål om vi i større grad bør prioritere behandling av menn. Kanskje bør man i særlig grad vurdere å styrke operasjonsforberedende tiltak overfor menn som skal gjennomgå vektreduserende kirurgi, sier Våge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8888

Anbefalte artikler