Hvem kan lære av hvem?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Foto Petter Gjersvik

Erfaringer fra vellykkede og mindre vellykkede prosjekter i utviklingsland kan gi ideer og inspirasjon til forbedringer av helsetjenesten også i rike, industrialiserte land. Dette var konklusjonen i en lederartikkel i et temanummer i BMJ i fjor (1).

Vellykkede helseprosjekter i utviklingsland er ofte kjennetegnet av en kombinasjon av entusiasme, dyktighet, hardt arbeid og optimisme. I en av artiklene i BMJ gav Donald Berwick ni gode råd for prosjektarbeid i ressursfattige land (2):

  1. Gjør forenklinger

  2. Tenk team

  3. Lag enkle evalueringsmål

  4. Gjør organisasjonen mest mulig flat

  5. Samarbeid med lokale myndigheter

  6. Gjør pasientene til medarbeidere

  7. Start arbeidet snarest mulig

  8. Spre arbeidet underveis

  9. Ikke klag

Denne type tankegang har preget etableringen av Regional Dermatology Training Centre (RDTC) ved Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania siden begynnelsen av 1990-årene. Ved dette undervisningssenteret har hittil om lag 150 sykepleiere og annet helsepersonell fått dermato-venerologisk spesialutdanning for å ta seg av pasienter i områder av Afrika der det knapt finnes leger (3).

Kandidatene fra RDTC, her på senterets årlige etterutdanningskonferanse i januar 2005, er en del av Afrikas helseelite og verdensdelens beste håp. Deres kunnskaper, stolthet og selvtillit bekrefter utsagnet om at det i utviklingsland finnes vilje, dyktighet og utholdenhet til å ta fatt på tilsynelatende uløselige oppgaver.

Anbefalte artikler