Les mer om ...

Artikkel

Medisinsk utdanning – i Norge

Til tross for endringer i opptakssystemet er den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet i Norge stabil, og fortsatt er det slik at mange legebarn blir medisinstudenter. En annen studie viser at de som har tatt opp igjen fag fra videregående skole ved privatskole, oppnår dårligere resultater i studiet. Nye undervisnings- og eksamensformer er under utvikling. Fra Nord-Norge rapporteres det om gode erfaringer med nettverksbasert spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Hvilke regler og hvilken praksis følges når turnustjenesten, en nødvendig del av legers grunnutdanning, ikke anbefales godkjent?

Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet

Privatskole og karakterer på medisinstudiet

Ni år med samtalegrupper for medisinstudentar i Bergen

Eksamen i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø

Nettverksbasert regional utdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Medisinsk utdanning – i fattige land

Mange leger og sykepleiere utdannet i fattige land flytter til rike land der de får bedre lønn og bedre arbeidsforhold. En slik hjerneflukt er et stort politisk og etisk problem. I mangel av leger kan annet helsepersonell utdannes til å ta seg av oppgaver leger vanligvis utfører, slik det for eksempel gjøres i Tanzania.

Fattige land tappes for helsepersonell

Afrikansk utkantsdermatologi

Rusmisbrukere og fastlegen

Mange injiserende rusmisbrukere har feilaktige oppfatninger om hepatitt, og god kunnskap om smitterisiko synes ikke å hindre deling av brukerutstyr. Dette viser en kvalitativ studie fra Tromsø. I en tilfredshetsundersøkelse ved fire legesentre i Kristiansand rapporterte enkelte pasienter om ubehag på venterommet knyttet til medpasienter med rusmisbruk.

Hvilke forestillinger har injiserende rusbrukere om hepatitt?

Terningskåre, pasienttilfredshet og rusmisbrukere på fastlegens venterom

Behandling av intrakraniale aneurismer

I løpet av få år er endoskopisk coilbehandling blitt langt vanligere enn mikrokirurgisk klipsligatur ved intrakraniale aneurismer. Universitetssykehuset Nord-Norge kan vise til gode resultater av slik behandling.

Behandling av intrakraniale aneurismer

Behandling av intrakraniale aneurismer

Hvordan bør statistiske analyser presenteres?

Tidsskriftet ønsker en så enhetlig form for presentasjon av studier som mulig. Målsettingen er at den medisinske betydning skal komme best mulig frem. Her er retningslinjer for hvordan statistiske analyser bør presenteres.

Presentasjon av statistiske analyser i Tidsskriftet

Anbefalte artikler