Utdanningsnivå avgjør helseatferd

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med lav utdanning har liten tro på helseeffekten av frukt og grønnsaker.

Anette Christine Iversen. Foto Magnus Vabø, Universitetet i Bergen

Anette Christine Iversen har undersøkt hvorvidt forskjeller i helseatferd mellom sosioøkonomiske grupper skyldes ulike oppfatninger av kontroll over egen helse og atferd.

Kontrolloppfatningene kan deles i to hovedtyper, hvor utfallsforventningene er troen på at egen atferd kan ha noe å si for helsen, mens mestringsforventning går på oppfatninger om at denne atferden kan gjennomføres. Iversen har også sett på hvordan de ulike gruppene forholder seg til helserelatert informasjon de får gjennom mediene.

I avhandlingen Social differences in health behaviour: the motivational role of perceived control and coping bygger hun på en spørreundersøkelse utført blant et utvalg av 403 voksne kvinner.

Iversen konkluderer med at kvinner med høyere utdanning har større grad av utfalls- og mestringsforventninger. De har tro på at det er helsefremmende å spise frukt og grønt flere ganger daglig, og at de kan klare å gjennomføre slik atferd.

– Kvinner med lavere utdanning har mer tro på at helse er et resultat av tilfeldigheter, noe som er utenfor deres kontroll. Kvinner med lavere utdanning rapporterte oftere bruk av såkalte unngåelsesstrategier i møte med helseinformasjon enn det kvinner med høy utdanning gjorde. Dette kan tyde på at helseinformasjon oppleves som en stressfaktor som lavere utdannede i mindre grad ønsker å forholde seg til, sier Iversen.

Hun mener det er et problem dersom det er slik at personer med lavere utdanning stenger av for informasjonen fordi de synes det blir for mye, og at man derfor bør tenke gjennom hvordan man kan nå frem med helseinformasjon til lavstatusgruppene.

Avhandlingen utgår fra Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Anette Christine Iversen disputerte for Ph.D.-graden 27. mai 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8845

Anbefalte artikler