Nytt om navn

Artikkel

Kreftforskningspris til Kaasa

Professor Stein Kaasa. Foto Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Professor Stein Kaasa (f. 1953) ved St. Olavs Hospital er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin innsats innen lindrende medisin. Kaasa er forsker og seksjonsoverlege ved Seksjon for lindrende behandling ved Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Sammen med sin arbeidsgruppe ved sykehuset har han fått flere priser for sitt arbeid for å gjøre uhelbredelig syke kreftpasienters siste del av livet lettere å bære. Nylig mottok han en av Norges viktigste forskningspriser, på 750 000 kroner. Kong Olav Vs kreftforskningspris deles ut av Kreftforeningen for 14. gang, og ble i år overrakt av Gro Harlem Brundtland. Ifølge generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen falt valget av Kaasa som prisvinner svært naturlig.

I sin forskning på kreftpasienters livskvalitet har Kaasa blant annet funnet at uhelbredelig kreftsyke er negative til aktiv dødshjelp. Han har også funnet at hos pasienter med spredning til skjelettet er én strålebehandling like effektiv som ti behandlinger, og at hos lungekreftpasienter er to strålebehandlinger like effektivt som 15 behandlinger.

Depresjonsforskning i Bergen

Under symposiet i Innovation and Commercialisation in BioSciences (ICB) i Bergen nylig, ble årets ICB-pris for beste kommersialiserbare forskningsresultat innen biovitenskap delt ut. Prisen gikk til professor Jan Haavik, Aurora Martinez og professor Per M. Knappskog. Haavik og Martinez arbeider ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen, mens Knappskog arbeider ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.

De får prisen for et nevrobiologisk forskningsprosjekt som har som mål å utvikle nye behandlingsprinsipper for depresjoner og relaterte psykiske sykdommer, skriver Helse Bergen. Prosjektet tar utgangspunkt i ny kunnskap om molekylære årsaksmekanismer for unipolar depresjon.

Prisen er på 25 000 kroner og et fat av kunstneren Terje Skilbrei.

Bovim viseadministrerende direktør

Gunnar Bovim (f. 1960) er ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs Hospital. Han får dermed ansvar for den strategiske utviklingen ved universitetssykehuset, og blir blant annet leder for Enhet for nytt sykehus. Han blir også ansvarlig for den medisinsk-faglige utviklingen, inkludert sykehusets forskningsvirksomhet.

Bovim kommer fra stillingen som dekanus ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han tiltrer sin nye stilling i august.

Utviklingsdirektør ved Akershus universitetssykehus

Trond Rangnes (f. 1954) er tilsatt som ny utviklingsdirektør ved Akershus universitetssykehus. Rangnes kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen NAVO. Han er utdannet tannlege og har bred erfaring fra helsevesenet, blant annet som direktør for Tannhelsetjenesten i Oslo, fylkeshelsesjef samme sted, direktør for Dikemark sykehus og direktør i Etat for psykiatri i Oslo. Han har også vært direktør for Miljøetaten i Oslo og leder av Akademikernes Fellesorganisasjon i Oslo kommune.

Trond Rangnes vil tiltre stillingen i slutten av august eller begynnelsen av september.

NTNUs Forskningspris

Ronald Mårvik (til venstre) og Thomas Langø med NTNUs forskningspris. Foto St. Olavs Hospital

NTNUs Forskningspris i Medisinsk Teknologi er tildelt avdelingsoverlege Ronald Mårvik (f. 1949) ved Nasjonalt senter for laparoskopisk kirurgi ved St. Olavs Hospital og forsker Thomas Langø (f. 1970) ved SINTEF Helse. De to får prisen for artikkelen Laparoscopic navigation pointer for three-dimensional image-guided surgery, publisert i tidsskriftet Surgical Endoscopy i 2004 (Surg Endosc 2004; 18: 1242 – 8). Bak artikkelen står et tverrfaglig samarbeid mellom Kompetansesenter for 3D Ultralyd ved St. Olavs Hospital, SINTEF Helse og Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Første kull har nå fullført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Dette er en toårig utdanning på spesialistnivå, basert på studieordningen i de land der palliativ medisin er en godkjent spesialitet.

Kurset er utviklet og arrangert av spesialforeningene for palliativ medisin i alle de fem nordiske land, og består av seks kursmoduler à fem dager, skriftlige oppgaver mellom modulene, et forskningsprosjekt og avsluttende skriftlig eksamen. Studentene må være godkjent spesialist i en relevant klinisk spesialitet for å få plass på kurset.

13. mai i Sigtuna i Sverige mottok 23 studenter fra hele Norden diplom for fullført kurs, hvorav følgende leger fra Norge: Eva Albert, gynekolog ved Sørlandet sykehus, Gunvor Haartveit, generell kirurg/ortopedisk kirurg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Katrin Ruth Sigurdardottir, indremedisiner/infeksjonsmedisiner ved Haukeland Universitetssjukehus, Dagny Faksvåg Haugen, onkolog ved Haukeland Universitetssjukehus, Kjell Erik Strømskag, anestesiolog ved Molde Sjukehus/Nesset kommune og Ørnulf Paulsen, indremedisiner ved Sykehuset Telemark.

Anbefalte artikler