Rekordår for borreliose etter flåttbitt

Morten Lindboe Om forfatteren
Artikkel

Ferske tall viser at det i 2004 ble meldt 251 tilfeller av Lyme borreliose.

Fjoråret var et rekordår for antall tilfeller av Lyme borreliose, en infeksjonssykdom som overføres av skogflått (Ixodes ricinus). Foto Folkehelseinstituttet

Sommermånedene er høysesong for flåttbitt. Skogflåtten (Ixodes ricinus) kan være bærer av bakterien Borrelia burgdorferi, som forårsaker sykdommen Lyme borreliose.

I fjor ble det i Norge meldt 251 tilfeller av disseminert og kronisk Lyme borreliose til Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er aldri tidligere meldt så mange tilfeller, ifølge MSIS-rapport nr. 30/2005. Året før ble det meldt 144 tilfeller. Forrige toppår var 1998, med 179 meldte tilfeller.

– Fjoråret var et rekordår for antall tilfeller med disseminert og kronisk borreliose, men det er så langt ikke klart om dette representerer en mer langvarig trend, heter det i rapporten.

Det ble meldt om flest tilfeller blant barn og middelaldrende. Den aller mest utsatte aldersgruppen var barn i alderen 0–9 år.

De vanligste manifestasjonene var

  • nevrologisk sykdom: 205 tilfeller (82 %), hvorav 81 (32 %) hadde facialisparese

  • artritt: 27 tilfeller (11 %)

  • acrodermatitis chronica atrophicans: 6 tilfeller (2 %)

  • annet/ukjent: 21 tilfeller (8 %)

Enkelte pasienter hadde flere av manifestasjonene samtidig.

199 (80 %) av pasientene ble innlagt i sykehus.

Det meldes om flest tilfeller i Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Klart størst økning fra året før, målt i antall tilfeller, hadde Vestfold. I 2003 ble det meldt fem tilfeller, mens det i 2004 ble meldt 29 tilfeller.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8900

Anbefalte artikler