Gode råd ved vond rygg

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En kortfattet opplæring i å mestre smerte kan ha like god effekt på rygglidelser som manuell terapi.

Ryggsmerter er en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker primærlege. Behandlingen er ofte vanskelig, og varierer mellom smertestillende medikamenter, manuell terapi og ulike livsstilsråd inkludert psykososial mestring. Britiske leger har nå sammenliknet effekten av de to siste alternativene (1).

402 pasienter som oppsøkte førstelinjetjenesten med uspesifikke lumbale ryggsmerter av mindre enn 12 ukers varighet, ble inkludert i studien. Halvparten fikk behandling med manuell terapi. Resten gjennomgikk et kortfattet program med vekt på psykososiale risikofaktorer for kronisk smerte. Begge gruppene ble oppfordret til økt fysisk aktivitet.

Etter tre og 12 måneder gjennomgikk deltakerne undersøkelser som måler generelt funksjonsnivå (Roland and Morris Disability Scale), og man fant ingen signifikante forskjeller. Forfatterne konkluderer med at intervensjoner som setter søkelyset på psykososial mestring kan ha like god effekt som manuell terapi. De er lette å implementere i primærhelsetjenesten og bør brukes i større utstrekning enn i dag.

Tom Amundsen, som leder ryggseksjonen ved Nevrologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, er enig i forfatternes konklusjoner. – For mange pasienter bruker penger og tid på behandlingsformer som er dårlig dokumentert. Jeg anbefaler sjelden manuell terapi, heller alminnelig fysisk aktivitet. Hvilken type aktivitet pasienten foretrekker, er mindre viktig. Men mange pasienter kan ha nytte av å lære mer om å mestre smerte, slik de har gjort i denne studien. Dette er en langt rimeligere intervensjon og som lett kan ivaretas av fastlegen, sier Amundsen.

Anbefalte artikler