Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Susanne Albrechtsen

Brev til redaktøren

Esperanza Díaz
Erlend B. Smeland
Frode Vartdal
Finn Wisløff
Erlend B. Smeland
Frode Vartdal
Finn Wisløff
Robin Holtedahl
Jan G. Hatlebakk
Frode Lerang
Bjørn Moum
Jan Erik Otterstad
Arnt Inge Vistnes

Rettelse

Tim Scholz
Tom H. Karlsen
Truls Sanengen
Erik Schrumpf
Pål Dag Line
Kirsten Muri Boberg
Pål Foyn Jørgensen
Bjarte Fosby
Øystein Bentdal
Anniken Bjørnstad Østensen
Svein Osnes
Fridtjov Riddervold
Håkon Haugaa
Jon Hausken
Jon Bragi Bergmann
Stein Foss
Kristian Bjøro
Aksel Foss

Kommentar

Anne Sofie Frøyshov Larsen
Eeva Widström
Ragnhild Nordengen
Tage Olsen

Originalartikkel

Hans Olav Melberg
Berit Bringedal

Oversiktsartikkel

Aktuelt

Stine Andreasen
Erik Waage Nielsen
Pål Øian

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Trygve B. Tjugen
Jan Eritsland
Arild Mangschau
Geir Øystein Andersen
Terje Veel
Jan Fredrik Bugge
Knut Arvid Kirkebøen
Hilde Pleym
Olav F. Münter Sellevold
Roar Stenseth
Siv Cathrine Høymork

Kronikk

Bjørn Moum
Jørgen Jahnsen

Medisin og kunst

Helge Skirbekk
Harald Hrubos-Strøm

Intervju

Elisabeth Swensen

Internasjonal medisin

Mette Sagbakken
Jan C. Frich
Gunnar A. Bjune

Medisinsk etikk

Språkspalten

Anmeldelser

Torgeir Bruun Wyller
Tuva Elisabeth Wyller
Elling Ulvestad
Lene Dæhlen Selnes
Jan C. Frich
Jorun Thørring Loennechen
Inger Helene Vandvik

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen

Oss imellom

Niels Chr. Geelmuyden