KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet følgende vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sørlandet sykehus HF som utdanningsinstitusjon i gruppe II i immunologi og transfusjonsmedisin, ved enhet for immunologi og transfusjonsmedisin, Sørlandet sykehus HF for inntil 1,5 års tellende tjeneste. Tellende tjeneste er begrenset til 1,5 år pga av at avdelingen mangler transfusjonsmedisinsk vakttjeneste.

Vedtaket gjelder fra 9.2. 2010.

Voss sjukehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i fødselshjelp og kvinnesykdommer

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Bergen HF som utdanningsinstitusjon for LIS innen spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer i gruppe II, ved gynekologisk/obstetrisk avdeling ved Voss sjukehus.

Vedtaket gjelder fra 9.2. 2010.

Anbefalte artikler