Hvor kom den første befolkningen på Påskeøya fra?

Artikkel

Ahu Tongariki, Påskeøya. Foto Erik Thorsby

Påskeøya er mest kjent for sine store steinstatuer, moai, som står på steinplattformer, ahu, langs kysten. Bildet viser den største plattformen, Ahu Tongariki. Men hvem laget disse statuene? Se side 649

Anbefalte artikler