Perler av visdom

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Ewin, DM.

101 things I wish I’d known when I started using hypnosis

128 s. Carmarthen: Crown House Publishing, 2009. GBP 17

ISBN 978-1-845-90291-9

Forfatteren Dabney Ewin er en meget erfaren kirurg og psykoterapeut. I denne lille boken i A3-format presenterer han punktvis erfaringer fra mer enn 40 års virksomhet. Boken er delt i fem hovedkapitler: Words, Smoking cessation, Pain, Techniques, Miscellaneous og Pearls of wisdom. Litteraturlisten er relevant.

Gjennom bruk av ord, forestillinger og suggesjoner, eksemplifisert og konkret beskrevet, får vi innblikk i faktorer av sentral betydning for å kunne endre hvordan pasientene tenker, føler eller oppfører seg. Mye er velkjente aspekter ved god lege-pasient-kommunikasjon. Her er eksempler fra akuttmottak og brannskade med fokus på nyanser i valg av ord og bilder ved informasjon om sykdom, utredning eller behandling. Fremstillingen øker leserens erkjennelse av disse faktorenes betydning i vanlig klinisk praksis og nødvendigheten av at pasienten godtar suggesjonene for å oppnå bedring/endring. Men her er også gode eksempler på hvordan en leges lite gjennomtenkte budskap eller en traumatisk opplevelse kan «bite seg fast» og få alvorlige negative konsekvenser. Fordi Ewin trekker inn kunnskap om hypnose, bevissthetstilstander, mottakelighet og betydning av de rette suggesjoner belyst ved små anekdoter og eksempler, representerer teksten et unikt tilfang av visdom som enhver kliniker kan ha nytte av, selv om vedkommende ikke har forkunnskaper innen hypnose eller skal praktisere hypnoterapi.

Ewin er høyt estimert innen det amerikanske og internasjonale miljøet som arbeider med hypnose og hypnoterapi i klinisk praksis. Etter å ha lest boken forstår man godt hvorfor.

Etter min mening er 101 things I wish I’d known when I started using hypnosis spesielt viktig for klinikere som har forkunnskaper om hypnose og hypnoterapi, men den gir også en generell innføring i begreper og strategier som kan være til nytte for de fleste som møter mennesker i klinisk praksis.

Anbefalte artikler