Leger i litteraturen og litterære leger

Ragnar Stien Om forfatteren
Artikkel

Surawicz, B

Jacobson, B.

Doctors in fiction

Lessons from literature. 202 s. Oxon: Radcliffe, 2009. Pris GBP 28

ISBN 978-1-84619-328-6

De undersøkelser denne anmelderen kjenner til, synes ikke å vise at leger har større interesse for litteratur enn andre akademikere. Likevel publiseres det stadig bøker om leger i litteraturen og leger som forfattere. Et Internett-søk vil avsløre 10 – 15 titler med dette innholdet bare de siste 20 årene. Radcliffe Publishing har ansvaret for en hel serie med sju slike utgivelser. Tilsvarende bøker om meteorologen eller aktuaren i litteraturen er ikke lett å finne.

Doctors in fiction er skrevet av en kardiolog og en profesjonell skribent fra kvinnebladfloraen. De angir å ville øke interessen for den klassiske litteratur blant leger med liten tid til boklige sysler og der bøkene har et innhold som burde interessere dem. Her vil det si legefigurer i romaner og skuespill. 37 verk er referert: 26 romaner og 11 skuespill. Boken er litt tilfeldig inndelt i ni deler, som for eksempel idealistiske leger, tidlige leger, ødelagte karrierer og abort! Sju nobelprisvinnere er blant forfatterne, så vel som fire leger (Cronin, Munthe, Moor og Tsjekov). Oppsettet er egentlig ganske interessant og enkelt: Hver omtale starter med en kort biografi av forfatteren, deretter gjengis handlingen i boken/dramaet i en forkortet form. Deretter kommenteres de medisinske opplysningene i verket i forhold til forfatterens bakgrunn, hvor han kan ha hentet sin informasjon og hvordan opplysningene stemmer med tidens medisinske oppfatninger. I noen av innslagene er dette glitrende gjort (som omtalen av den historiske kriminalromanen Mistress of the art of death (1)). Andre omtaler er dessverre knapt mer enn en «Det Beste»-aktig gjengivelse av handlingen i verket.

Som helhet er dette likevel en bok som antakelig vil nettopp øke interessen hos leger for å lese de enkelte bøker mer grundig. Slik sett har forfatterne oppnådd det de har ønsket. Utvalget av titler kan selvfølgelig diskuteres. Vi vil alle finne bøker som vi nok ville synes var naturlig å ta med i en slik sammenheng. Forfatterne sier i forordet at de har utelatt dr. Pascal, Trolldomsfjellet (2) og doktorene Faust, Jekyll og Watson fordi figurene ikke først og fremst er leger i medisinsk virksomhet. Men, ikke vær redd, dr. Stockmann er med.

Anbefalte artikler