Legeforeningen i mediene

Artikkel

Oppretter skandinavisk legetabberegister

Heretter skal helsemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark informere hverandre når leger får advarsler. Helsetilsynet har gått gjennom regelverket. Under dagens praksis varsles myndighetene i andre land først når legers og andre helsearbeideres autorisasjon begrenses eller trekkes tilbake. Dette vil være informasjon om type reaksjon (for eksempel advarsel) og hvem som har fått denne, opplyser Helsetilsynet.

NRK nyheter 1.3. 2010

Glade for helsehjelp

Helsehjelp til papirløse mottas som et skritt i riktig retning, men flere organisasjoner mener Regjeringen burde gått lenger. – Å begrense tilgange på helsehjelp er ikke et egnet virkemiddel for å løse utfordringene med papirløse innvandrere, sier Torunn Janbu. Når et menneske trenger hjelp, må man gi nødvendig helsehjelp. Vi kan ikke ha et land som ikke ivaretar menneskeverdet på en god måte, sier hun.

Aftenposten 3.3. 2010

Vil ha 40 % flere leger

Ved Kroken sykehjem i Tromsø, har de lykkes i å få ned medisinbruken. Statssekretær Roger Ingebrigtsen vil at flere skal følge dette eksemplet. Helse- og omsorgsdepartementet vil øke legedekningen med 40 % innen 2015. På den måten kan man få bedre kontroll med medisinbruken blant eldre på sykehjem, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen. Han er forbauset over at et sykehjem i Tromsø klarte å halvere antall medisiner på kort tid.

NRK Nordland 2.3. 2010

Ikke med i hylekoret

Den nye IA-avtalen er ikke nok for å få ned sykefraværet, men det er et skritt i riktig retning. Det mener fastlege Anette Fosse fra Rana, som satt i ekspertutvalget som foreslo tiltak for å snu utviklingen med økt sykefravær. – Det vi så ved å gå igjennom statistikk og tiltak, var at dette med graderte sykemeldinger virket, sier Fosse.

Rana Blad 1.3. 2010

Få leger sjekkes i ny ordning

Advarsler gitt til helsepersonell blir nå utvekslet med Sverige og Danmark, men flertallet av utenlandske leger omfattes ikke av ordningen. Drøyt 11 % kommer fra land utenom Skandinavia viser tall fra Legeforeningen. – Når det gjelder disse landene er det vanskelig å få til et samarbeid, sier Gorm Are Grammeltvedt, leder av Helsetilsynets avdeling for tilsynssaker. Han sier at de som skal ansatte helsepersonell må innhente referanser fra tidligere arbeidsgiver og sjekke autorisasjonsstatus. Torunn Janbu, president i Legeforeningen, er enig i at endringene må komme fra arbeidsgiverne, og viser til en undersøkelse fra 2004 der 44 tilsynssaker ble undersøkt nærmere. – Jeg synes det er en selvfølge at de som ansetter helsepersonell tar sitt ansvar for pasientsikkerheten på alvor. Det at tilsynet informerer andre tilsyn om advarsler, kan aldri erstatte gode ansettelsesprosesser, sier hun.

Aftenposten 2.3. 2010

Anbefalte artikler