Lungerøntgen bør bare tas på klinisk indikasjon

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Det er like trygt å ta røntgen thorax av respiratorpasienter på klinisk indikasjon som å ta daglige rutinebilder. Dessuten er det langt billigere.

Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

21 intensivavdelinger i Frankrike ble randomisert til perioder med rutinemessig røntgen thorax daglig eller kun på indikasjon (1). Etter oppfølging av 20 pasienter byttet avdelingene til motsatt strategi. Det tatt 4 607 rutinemessige røntgenbilder av 424 pasienter (gjennomsnitt per pasientdag med respirator 1,09), mot 3 148 bilder på klinisk indikasjon av 425 pasienter (gjennomsnitt 0,75). Det tilsvarer en reduksjon på 32 % (p < 0,001).

– Et viktig funn ved denne studien er at den reduserte bruken av røntgen thorax ikke førte til endring i intervensjoner hos pasientene, bortsett fra en endring av respiratorinnstilling, eller i liggetid i respirator og intensivavdeling eller i dødelighet, sier overlege Ragnar Hotvedt ved Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er ikke rutine med daglig røntgen thorax av respiratorpasienter ved norske intensivavdelinger. En del andre diagnostiske tester tas nærmest som daglig rutine hos intensivpasienter, muligens fordi klinikere er redde for å overse viktige funn. Denne studien er nyttig blant annet fordi den minner oss om at supplerende undersøkelser, inkludert røntgen thorax, bør tas på klinisk indikasjon, ikke som rutine «for å være på den sikre siden».

Anbefalte artikler