Acetylsalisylsyre som infarktprofylakse ved diabetes?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Acetylsalisylsyre gir ingen reduksjon i totaldødeligheten ved diabetes, men fører til redusert risiko for hjerteinfarkt hos menn. Dette gjelder ikke kvinner.

Betydningen av acetylsalisylsyre som primærprofylakse mot hjerte- og karsykdom hos mennesker med diabetes er uklar. Nå har forskere undersøkt effekten av lavdose acetylsalisylsyre hos disse (1).

Randomiserte studier der acetylsalisylsyre ble sammenliknet med placebo eller ingen acetylsalisylsyre til personer med diabetes uten tidligere kjent kardiovaskulær sykdom ble identifisert i en metaanalyse. Acetylsalisylsyre ga ingen signifikant reduksjon i alvorlige kardiovaskulære episoder (RR 0,9), kardiovaskulær dødelighet (0,94) eller totaldødelighet (0,93) sammenliknet med placebo. Acetylsalisylsyre reduserte signifikant risikoen for hjerteinfarkt hos menn (0,57), men ikke hos kvinner (1,08). Når det gjaldt skadelige effekter, slik som alvorlig blødning, var funnene inkonsistente.

– Denne metaanalysen bekrefter at den primærforebyggende effekten av acetylsalisylsyre på hjerte- og karsykdom hos personer med diabetes i beste fall er meget beskjeden, sier overlege Tor Claudi ved Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. – Konklusjonen er at de forventede effektene neppe oppveier risikoen for alvorlig blødning. Inntil resultatet av to store pågående studier foreligger, styrker metaanalysen gjeldende norske anbefalinger om tilbakeholdenhet med acetylsalisylsyre som primærprofylakse for hjerte- og karsykdom ved diabetes, spesielt hos kvinner, understreker han.

– Forklaringen på hvorfor acetylsalisylsyre tilsynelatende har dårligere forebyggende effekt hos mennesker med diabetes enn hos andre med høy risiko for hjerte- og karsykdom, er uklar, sier Claudi.

Anbefalte artikler