Virus årsak til utmattelsessyndrom?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nylig oppdaget gammaretrovirus ble påvist hos amerikanske pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, men dette kunne ikke bekreftes hos engelske pasienter.

  En rekke mikroorganismer er foreslått å kunne utløse kronisk utmattelsessyndrom. Både kronisk utmattelsessyndrom og en type prostatakreft positiv for et nyoppdaget gammaretrovirus, xenotropisk leukemi-virus (XMRV), har vært koblet til endringer i det antivirale enzymet RNase L. Amerikanske forskere har nå undersøkt om XMRV er til stede i perifere mononukleære blodceller fra pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (1).

  Hos 68 av 101 pasienter ble det påvist DNA fra XMRV, sammenliknet med åtte av 218 hos friske kontrollpersoner. Det ble også vist at gammaretroviruset fra pasientene var infeksiøst, og at både celleassossiert og cellefri virusoverføring var mulig.

  På bakgrunn av dette funnet undersøkte engelske forskere om pasienter i Storbritannia var bærere av XMRV (2). I en gruppe på 186 pasienter var forskerne imidlertid ikke i stand til å påvise XMRV eller et annet nært beslektet virus.

  – Dette er nok en indikasjon på at årsakssammenhengene ved kronisk utmattelsessyndrom er komplekse og multifaktorielle, sier overlege Vegard Bruun Wyller ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  – Det er allmenn enighet om at infeksjoner har betydning, men det er lite som tyder på at et spesifikt agens er hovedansvarlig for å utløse tilstanden. Det kan også tenkes at assosiasjonen mellom kronisk utmattelsessyndrom og visse mikroorganismer – inkludert XMRV – skyldes reaktivering av latente infeksjoner, altså at årsakspilen går motsatt vei, sier Wyller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media