Artikkel

Prosjekter om automatisk frikort og pasientreiser

Legeforeningen deltar i en referansegruppe til den nye ordningen med automatisk frikort. Prosjektet er i rute og følger planen. Det piloteres i Tromsø fra 1.1. 2010 og skal tre i kraft nasjonalt 1.6. 2010. Opprinnelig var det planlagt at elektronisk pasientreiserekvisisjon skulle være en del av ordningen. Dette ble imidlertid lagt på is og vil ikke komme før ev. i 2011. Legeforeningen er også representert i pasientreiseprosjektet. Her er det fra Legeforeningens side stort fokus på at det ikke må overføres nye oppgaver eller kostnader fra de regionale helseforetakene til allmennlegene.

Kvittering for betalt fagforeningskontingent 2009

Legeforeningen rapporterer betalt fagforeningskontingent elektronisk til Skatteetaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post, slik som tidligere år. I forbindelse med selvangivelsen for 2009 vil post 311 (fagforeningskontingent) være ferdig utfylt. Arbeidsgiver/-taker trenger derfor ikke å innberette betalt fagforeningskontingent. Fradragsbeløpet for 2009 er kr 3 600. Eventuelle spørsmål kan sendes til medlem@legeforeningen.no

Anbefalte artikler